Em cho với em vào trong 1 ngày ttách đẹp nhất nắng nóng Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt bi thiết xa xôi Phượng giỏi bâng khuâng tưởng như đơn độc Nên Khi chiều xuống thấy vương vít trung tâm hồn. Anh gồm biết ko htrần về phượng hồng rất đẹp lắm Tình mình càng nồng thắm đến bước ao vọng cao dâng Giờ trong tâm địa màu hồng không pnhị phôi Xuân qua hnai lưng tới ta lưu giữ nhau luôn phượng ơi!Lòng vẫn xuất xắc bi đát Vì đời vậy Black thay đổi white, tín đồ dối gian Dẫu là mang vui, cho những người nhiều tình yêu Càng xót xa nhiều. Trong giờ đồng hồ hát ve sầu phượng hồng là hoàng hậu kia Phượng ảm đạm vày tình ta rã theo sóng biển lớn nổi trôi Nngây ngô năm vào tôi, tình này không pnhị phôi Xuân qua hnai lưng cho tới ta nhớ nhau luôn luôn phượng ơi!


Bạn đang xem: Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng


Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Viết Một Bài Văn Tả Cô Lao Công Trường Em ( Ko Chép Mạng Nha !)

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.