Tứ đọng giác(ABCD) có(AB = BC) và(AC) là tia phân giác của góc(A.) Chứng minh rằng(ABCD) là hình thang.
Bạn đang xem: Bài 9 trang 71 sgk toán 8 tập 1

*

Hướng dẫn:Bước 1: Chứng minh(widehatC_1 = widehatA_2)Bước 2: Chứng minh(BC // AD.) Từ đó suy ra(ABCD) là hình thang.

Bài giải( riangleABC)có:(BA = BC) (giả thiết)(Rightarrow riangleABC)cân nặng tại(B) (đặc thù tam giác cân)(Rightarrow widehatA_1 = widehatC_1)(định nghĩa tam giác cân)Lại có:(widehatA_1 = widehatA_2) (vì(AC) là tia phân giác (widehatBAD ))(Rightarrow widehatC_1 = widehatA_2)(Rightarrow BC // AD)(cặp góc so le trong bởi nhau)(Rightarrow ABCD)là hình thang (khái niệm hình thang)


*

Tmê mẩn khảo giải thuật những bài bác tập Bài 2: Hình thang khác • Giải bài xích 6 trang 70 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 Dùng thước cùng êke, ta... • Giải bài bác 7 trang 71 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 Tìm(x)... • Giải bài xích 8 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD,,,... • Giải bài bác 9 trang 71 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Tứ giác(ABCD)... • Giải bài xích 10 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Hình 12 là hình...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán thù 8 theo chương •Chương 1: Phnghiền nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tđọng giác - Hình học tập 8 •Chương thơm 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Pmùi hương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương thơm 4: Bất pmùi hương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số - Hình học tập 8
• Giải bài bác 6 trang 70 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 • Giải bài 7 trang 71 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 8 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 9 trang 71 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 10 trang 71 – SGK Toán lớp 8 tập 1


Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Về Quyển Sách Ngữ Văn 8 Tập 1 (2 Dàn Ý, Thuyết Minh Về Quyển Sách Ngữ Văn Lớp 8 Hay Nhất

Cmùi hương 1: Phxay nhân với phxay chia đa thức Chương thơm 1: Tđọng giác Chương thơm 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Cmùi hương 3: Pmùi hương trình số 1 một ẩn Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng Chương thơm 4: Bất phương thơm trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông