Bài viết củng nuốm kiến thức triết lý về axit cũng tương tự nâng cao kĩ năng tính toán hóa học, phản xạ cùng xử lý đúng đắn vấn đề của dạng tân oán axit công dụng cùng với sắt kẽm kim loại.


AXIT TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI

I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1/ Phân một số loại axit:

Axit một số loại 1: Tất cả các axit trên( HCl, H2SO4loãng, HBr,...), trừ HNO3 và H2SO4 đặc.

Bạn đang xem: Bài tập về kim loại tác dụng với axit

Axit loại 2: HNO3 và H2SO4 quánh.

2/ Công thức làm phản ứng: có 2 phương pháp.

Công thức 1: Kyên một số loại bội phản ứng cùng với axit một số loại 1.

Kim loại + Axit nhiều loại 1 ----> Muối + H2

Điều kiện:

Kyên loại là sắt kẽm kim loại đứng trước H trong dãy vận động hoá học

Dãy hoạt động hoá học

K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, sắt, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

Đặc điểm:

Muối thu được tất cả hoá trị thấp(so với sắt kẽm kim loại có tương đối nhiều hoá trị)

Thí dụ: Fe + 2HCl ----> FeCl2 + H2

Cu + HCl ----> Không phản ứng.

Công thức 2: Kim loại bội phản ứng với axit loại 2:

Kyên các loại + Axit nhiều loại 2 -----> Muối + H2O + Sản phẩm khử.

Đặc điểm:

Phản ứng xảy ra với toàn bộ các sắt kẽm kim loại (trừ Au, Pt).

Muối có hoá trị cao nhất(so với sắt kẽm kim loại nhiều hoá trị)

II. BÀI TẬP MẪU

Bài 1: Hoà rã không còn 25,2g sắt kẽm kim loại R trong hỗn hợp axit HCl, sau phản ứng thu được 10,08 lit H2 (đktc). Xác định kim loại R.

Hướng dẫn giải:

n H2 = 1,008 : 22,4 = 0,45 mol

Điện thoại tư vấn hóa trị của kim loại R là a (a N*)

2R + 2aHCl → 2RCla + aH2

(mol) (0,45. 2 ): a← 0,45

Áp dụng công thức: m = M. n => 25,5 = R . (0,45. 2): a R = 28 a

Do a là hóa trị của kim loại, phải ta tất cả cặp nghiệm tương xứng là R = 56 với a = 2.

Vậy kim loại buộc phải kiếm tìm là Sắt (Fe)

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1: Hoà chảy trọn vẹn 6,5g một sắt kẽm kim loại A chưa rõ hoá trị vào dung dịch axit HCl, thì chiếm được 2,24 lit H2 (đktc). Xác định sắt kẽm kim loại A.

Bài 2: Cho 10g một các thành phần hỗn hợp có Fe và Cu chức năng cùng với hỗn hợp axit HCl, thì nhận được 3,36 lit khí H2 (đktc). Xác định nguyên tố % về trọng lượng của từng sắt kẽm kim loại vào tất cả hổn hợp đầu.

Bài 3: Cho 1 các thành phần hỗn hợp bao gồm Al với Ag phản nghịch ứng cùng với dung dịch axit H2SO4 nhận được 5,6 lkhông nhiều H2 (đktc). Sau phản ứng thì còn 3g một hóa học rắn ko rã. Xác định thành phần % theo cân nặng cuả mỗi sắt kẽm kim loại vào tất cả hổn hợp ban sơ.

Bài 4: Cho 5,6g Fe công dụng với 500ml hỗn hợp HNO3 0,8M. Sau phản nghịch ứng nhận được V(lit) hỗn hợp khí A bao gồm N2O và NO2 tất cả tỷ kân hận đối với H2 là 22,25 với dd B.

a/ Tính V (đktc)?

b/ Tính nồng độ mol/l của những hóa học có trong hỗn hợp B.

Bài 5: Để hoà rã 4,48g Fe cần dùng từng nào ml hỗn hợp tất cả hổn hợp HCl 0,5M cùng H2SO4 0,75M.

Bài 6: Để hoà tung 4,8g Mg buộc phải sử dụng bao nhiêu ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1,5M và H2SO4 0,5M.

a/ Tính thể tích hỗn hợp các thành phần hỗn hợp axit trên đề xuất cần sử dụng.

b/ Tính thể tích H2 chiếm được sau bội phản ứng sinh sống đktc.

Bài 7: Hoà tung 2,8g một sắt kẽm kim loại hoá trị (II) bởi một hỗn hợp tất cả 80ml dung dịch axit H2SO4 0,5M và 200ml dung dịch axit HCl 0,2M. Dung dịch thu được có tính axit với ước ao trung hoà phải sử dụng 1ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Xác định sắt kẽm kim loại hoá trị II mang bội nghịch ứng.

Bài 8: Chia 7,22g hỗn hợp A gồm sắt cùng R (R là sắt kẽm kim loại gồm hoá trị ko đổi) thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Phản ứng cùng với hỗn hợp HCl dư, nhận được 2,128 lit H2(đktc)

Phần 2: Phản ứng cùng với HNO3, thu được một,972 lit NO(đktc)

a/ Xác định kim loại R.

b/ Tính nguyên tố % theo cân nặng từng sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp A.

IV. LỜI GIẢI VÀ ĐÁPhường. SỐ

Bài 1. Đáp số: A là Zn.

Bài 2. Đáp số: % Fe = 84%, % Cu = 16%.

Bài 3. Đáp số: % Al = 60% cùng % Ag = 40%.

Bài 4. Hướng dẫn:

Theo bài bác ra ta có:

nFe = 5,6 : 56 = 0,1 mol

nHNO3 = 0,5 . 0,8 = 0,4 mol

Mhh khí = 22,25 . 2 = 44,5

Đặt x, y theo thứ tự là số mol của khí N2O và NO2.

*

Số mol HNO3 (phản nghịch ứng) = 10nNO + 2n NO= 10.0,036 + 2.0,012 = 0,384 mol

Số mol HNO3 (còn dư) = 0,4 – 0,384 = 0,016 mol

Số mol Fe(NO3)3 = nsắt = 0,1 mol

Vậy mật độ các hóa học vào dung dịch là:

CM(Fe(NO3)3) = 0,2M

CM(HNO3)dư = 0,032M

Bài 5. Hướng dẫn:

Giả sử phải sử dụng V(lit) dung dịch tất cả hổn hợp có HCl 0,5M cùng H2SO4 0,75M

Số mol HCl = 0,5V (mol)

Số mol H2SO4 = 0,75V (mol)

Số mol Fe = 0,08 mol

PTHH xảy ra:

Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2

sắt + H2SO4 ---> FeSO4 + H2

Theo phương trình ta có: 0,25V + 0,75V = 0,08

---> V = 0,08 : 1 = 0,08 (lit)

Bài 6. Đáp số:

a/ Vhh dd axit = 160ml.

b/ Thể tích khí H2 là 4,48 lit.

Bài 7. Hướng dẫn:

Theo bài ra ta có:

Số mol của H2SO4 là 0,04 mol

Số mol của HCl là 0,04 mol

Sô mol của NaOH là 0,02 mol

Đặt R là KHHH của sắt kẽm kim loại hoá trị II

a, b là số mol của kim loại R tác dụng cùng với axit H2SO4 và HCl.

Viết những PTHH xảy ra.

Sau Lúc kim loại tác dụng với sắt kẽm kim loại R. Số mol của các axit còn lại là:

Số mol của H2SO4 = 0,04 – a (mol)

Số mol của HCl = 0,04 – 2b (mol)

Viết những PTHH trung hoà:

Từ PTPƯ ta có:

Số mol NaOH phản nghịch ứng là: (0,04 – 2b) + 2(0,04 – a) = 0,02

---> (a + b) = 0,1 : 2 = 0,05

Vậy số mol sắt kẽm kim loại R = (a + b) = 0,05 mol

---> MR = 2,8 : 0,05 = 56 cùng R bao gồm hoá trị II ---> R là Fe.

Bài 8. Hướng dẫn

a/ Hotline 2x, 2y (mol) là số mol sắt, R có vào hỗn hợp A --> Số mol Fe, R trong 1/2 các thành phần hỗn hợp A là x, y.

Xem thêm: Lời Bài Hát Cá Tháng Tư, Thật Thật Đùa Đùa Đùa (Single), Cá Tháng Tư, Thật Thật Đùa Đùa

Viết các PTHH xảy ra:

Lập những phương trình toán học;

mhh A = 56.2x + 2y.MR (I)

nH= x + ny/2 = 0,095 (II)

nNO = x + ny/3 = 0,08 (III)

Giải hệ pmùi hương trình ta được: MR = 9n (cùng với n là hoá trị của R)

Lập bảng: Với n = 3 thì MR = 27 là tương xứng. Vậy R là nhôm(Al)

b/ %Fe = 46,54% và %Al = 53,46%.

 

Tải về

Luyện những bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay