Tình hình là mình thích thiết lập lại win auto bản thân ko tất cả ổ đĩa CD