Pmùi hương pháp giải bài toán hoạt động ngược chiều

1. Nhắc lại cách làm trong bài xích toán thù vận động.

Bạn đang xem: Cách tính thời gian 2 xe gặp nhau ngược chiều

Điện thoại tư vấn tốc độ là v, quãng con đường là s, thời gian là t, ta bao gồm công thức:

v = s : ts = v x tt = s : v

2. Phương thơm phdẫn giải bài bác toán thù vận động ngược chiều khởi hành đồng thời.

-Tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- Thời gian để nhì xe cộ gặp mặt nhau:

t = s : v

- Thời điểm nhị xe cộ chạm chán nhau

=Thời điểm lên đường + thời gian đi mang lại chỗ gặp mặt nhau

- Vị trí nhị xe gặp gỡ nhau biện pháp A

s1 = v1 x t

ví dụ như 1.Hai thànhphốcáchnhau 208,5 km, mộtxemáyđitừthànhphố A đếnthànhphố B vớivận tốclà 38,6 km/h. Một ôtôkhởihànhcùngmộtlúcvớixemáyđitừthànhphố B đếnthànhphố A với vậntốc 44,8km/h.

a)Hỏixemáyvới ô tôgặpnhau lúcmấy giờ biết nhì xe cộ xuất hành cơ hội 8 tiếng 30 phút

b) Chỗ gặp gỡ nhau bí quyết thị thành A từng nào km?

*

Hướng dẫn giải:

Tổng gia tốc nhì xe là:

38,6 + 44,8 = 83,4 (km/giờ)

Thời gian nhị xe cộ đi cho địa điểm chạm chán nhau là:

208,5 : 83,4 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 giờ = 2 tiếng 30 phút

Vậy hai xe chạm chán nhau lúc:

8 tiếng nửa tiếng + 2 tiếng đồng hồ 30 phút = 11 giờ

Chỗ chạm chán nhau cáchthị trấn A là:

38,6 x 2,5 = 96,5 (km)

Đáp số:11 giờ

96,5 km

Ví dụ 2.Hai ô tô khởi nguồn từ A cùng B cùng một thời gian cùng đi ngược chiều nhau. Quãng mặt đường AB nhiều năm 162 km. Sau 2 tiếng chúng chạm chán nhau. Tìm vận tốc của mỗi xe hơi, biết xe hơi đi từ bỏ A bằng 4/5 gia tốc ô tô đi từ B, điểm gặp gỡ nhau cách A từng nào km?

Hướng dẫn giải:

Tổng vận tốc nhị ô tô là:

162 : 2 = 81 (km/giờ)

Ta tất cả sơ đồ:

*

Giá trị một trong những phần là:

81 : (4 + 5) = 9 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi tự A:

9 x 4 = 36 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi trường đoản cú B:

9 x 5 = 45 (km/giờ)

Điểm gặp nhau bí quyết A:

36 x 2 = 72 (km)

Đáp số:36 km/giờ, 45 km/giờ

72 km

các bài tập luyện từ bỏ luyện:

Bài 1.Một xe hơi đi trường đoản cú A mang lại B cùng với gia tốc 54 km/h đồng thời đó một xe pháo thứ đi từ bỏ B đến A với gia tốc 36 km/h. Sau 2 tiếng xe hơi cùng xe cộ thứ gặp nhau. Tính quãng mặt đường AB?

Bài2.Hai ca nô khởi thủy cùng một cơ hội, đi ngược chiều nhau trên quãng mặt đường sông nhiều năm 175km cùng với gia tốc 24km/h cùng 26km/h. Hỏi sau bao nhiêu thời gian kể từ khi xuất hành mang lại thời điểm nhị ca nô chạm chán nhau?

i 3.Hai Thành phố A và B phương pháp nhau 135 km. Một xe sản phẩm đi trường đoản cú A đến B với vận tốc 42 km/h và một xe đạp đi trường đoản cú B đến A với tốc độ 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp với xe cộ sản phẩm chạm chán nhau? Lúc chạm chán nhau xe cộ máy phương pháp B bao nhiêu km?

Bài4.Hai ô tô khởi nguồn từ A và B và một dịp với đi trái chiều nhau. Quãng con đường AB dài 174 km. Sau 2 tiếng đồng hồ bọn chúng gặp gỡ nhau.

a)Tìm gia tốc của từng ô tô, biết vận tốc đi trường đoản cú A bằng 1,5 lần vận tốc đi tự B.

b) Chỗgặpnhaugiải pháp A baonhiêukm?

Bài5.Hai người khởi thủy cùng 1 dịp từ một vị trí với đi về nhị phía ngược hướng nhau. Người đi xe pháo sản phẩm tất cả vận tốc 48km/giờ. Người đi xe đạp gồm gia tốc bởi 25% gia tốc tín đồ đi xe thiết bị. Hỏi sau 1tiếng 42 phút hai người giải pháp nhau từng nào km?

Bài6.Địađiểm A bí quyết B 54km. NếucùngmộtlúcAnđitự A, Bìnhđitừ B ngượcchiềunhauthìsau 3 giờsẽgặpnhau. Tìmvậntốccủamỗichúng ta, biếtAnđinhanhhơnBìnhmỗigiờlà 6km.

Bài7.Hai tín đồ làm việc giải pháp nhau 37,8 km đi lại gặp gỡ nhau cùng cùng căn nguyên cơ hội 8 giờ. Người đầu tiên đi dạo cùng với vận tốc 5,6 km/h. Người sản phẩm nhì đi xe đạp điện với gia tốc 16 km/h. Hỏi 2 bạn gặp gỡ nhau dịp mấy giờ? khi chạm mặt nhau thì người đầu tiên đã đi được được từng nào km?

Bài8.Xe thứ nhất đi từ A đến B không còn 3 giờ, xe pháo thứ nhì đi từ bỏ B về A không còn 4 giờ đồng hồ. Sau khi lên đường và một thời điểm từ bỏ A với B được 2 tiếng đồng hồ thi hai xe pháo phương pháp nhau 5km. Hỏi quãng mặt đường AB nhiều năm bao nhiêu km?

3. Phương pháp điệu bài xích toán chuyển động trái hướng xuất xứ ko thuộc lúc

- Tìm thời gian xe cộ đi trước t1

- Tìm quãng mặt đường xe cộ trước tiên đi trước:

s1 = v1 x t1

- Tìm quãng con đường còn lại:

s2 = s – s1

- Tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- Thời gian chạm chán nhau của hai xe:

t2 = s2 : (v1 + v2)

Vídụ 1.Quãng đường từ A mang lại B nhiều năm 91,5km. Một tín đồ đi xe đạp từ A thời gian 13h 15 phút đến B cùng với gia tốc 12km/giờ. Đến 13 giờ 45 phút ít, một bạn đi xe pháo sản phẩm từ B về A với tốc độ 45km/tiếng. Hỏi hai fan gặp nhau thời gian mấy giờ với người đi xe đạp điện đi được từng nào km?

Hướng dẫn giải:

*

Thời gian xe đạp điện đi trước xe pháo sản phẩm là:

13 giờ 45 phút – 13h 15 phút ít = 30 phút

Đổi: 1/2 tiếng = 0,5 giờ

Quãng con đường xe đạp đi trước xe pháo sản phẩm là:

12 x 0,5 = 6 (km)

Tổng tốc độ nhì xe pháo là:

12 + 45 = 57 (km/giờ)

Thời gian máy đi đến chỗ gặp nhau là:

(91,5 – 6) : 57 = 1,5 (giờ)

Đổi 1,5 tiếng = 1 giờ 30 phút

Hai bạn gặp mặt nhau lúc:

13h 45 phút ít + 1 giờ đồng hồ khoảng 30 phút = 15 tiếng 15 phút

Người đi xe đạp điện đi được số km là:

6 + 1,5 x 12 = 24 (km)

Đáp số:15 giờ 15 phút

24 km.

lấy ví dụ 2.Một người đi từ bỏ A mang đến B không còn 10 giờ đồng hồ. Một tín đồ đi trường đoản cú B về A hết 12 tiếng. Lúc 6 tiếng, fan đi từ A xuất phát để đi cho B. Lúc 8giờ40 phút ít bạn đi từ B khởi thủy để đi về A. Hỏi nhì bạn gặp nhau dịp mấy giờ?

Hướng dẫn giải:

1 tiếng người đi tự A đi được: 1/10(quãng con đường AB)

1 giờ bạn đi trường đoản cú B đi được: 1/12(quãng đường AB)

Người đi trường đoản cú A đi trước số giờ là:

8 tiếng 40 phút – 6 giờ = 2 tiếng 40 phút ít = 8/3(giờ)

Người đi từ A đi trước người đi từ bỏ B quãng mặt đường là:

1/10 x 8/3 = 4/15(quãng mặt đường AB)

Người đi trường đoản cú B đi hết số giờ để cho địa điểm chạm mặt nhau là:

(1 - 4/15) : (1/10 + 1/12) = 4(giờ)

Hai tín đồ chạm chán nhau lúc:

8 giờ 40 phút ít + 4 giờ đồng hồ = 12 tiếng 40 phút

Đáp số:12 tiếng đồng hồ 40 phút ít.

Bài tập từ luyện:

Bài 1.Lúc 7 giờ 15 phút sáng một xe hơi căn nguyên từ bỏ A mang đến B cùng với vận tốc 65 km/tiếng. Đến 8 giờ đồng hồ 15 phút ít, một xe pháo xe hơi khác xuất phát điểm từ B về A với tốc độ 70km/giờ. Hỏi hai xe cộ gặp mặt nhau thời gian mấy giờ? Biết quãng đường AB = 402,5km

Bài 2.Một ô tô khởi thủy tại A dịp 9h đi về B với gia tốc 60km/giờ đồng hồ. Đến 9 giờ nửa tiếng ô tô không giống lên đường tại B trở về A với gia tốc 70km/tiếng. Hai xe gặp mặt nhau lúc 11 giờ đồng hồ trong vòng 30 phút. Tính quãng mặt đường AB.

Bài 3.Một tín đồ đi xe đạp từ địa điểm A nhằm cho tới địa điểm B. Người đó khời hành thời gian 4 giờ đồng hồ 24 phút. Vào cơ hội 6 tiếng 36 phút, một tín đồ khác đi xe đạp tự B về A. Vận tốc tín đồ đi từ B to hơn tín đồ đi từ bỏ A là 1km/tiếng. Hai bạn chạm chán nhau dịp 11 tiếng. Tính gia tốc của mỗi người. Biết quãng mặt đường AB dài 158,4 km?

Bài 4.Một tín đồ đi xe đạp điện tự vị trí A để tới địa điểm B. Người kia khời hành thời gian 4 giờ đồng hồ 24 phút ít. Vào cơ hội 6 tiếng 36 phút ít, một bạn khác đi xe đạp tự B về A. Vận tốc tín đồ đi trường đoản cú B to hơn tín đồ đi từ A là 1km/giờ. Hai bạn gặp gỡ nhau cơ hội 11 giờ. Tính vận tốc của mọi cá nhân. Biết quãng mặt đường AB dài 158,4 km.

Bài 5.Lúc 7 giờ sáng một ô tô phát xuất trường đoản cú A cho B cùng với gia tốc 65 km/giờ. Đến 8 tiếng khoảng 30 phút một xe cộ xe hơi không giống bắt nguồn từ B cho A với tốc độ 75 km/giờ. Hỏi hai xe gặp mặt nhau dịp mấy giờ ? Biết rằng A giải pháp B 657,5 km.

Bài6.Lúc 8 giờ 20 phút ít một người đi xe đạp từ vị trí A để tới vị trí B. Vào dịp 9h 5 phút ít, một tín đồ không giống đi xe cộ trang bị từ B về A. Vận tốc tín đồ đi từ B là 30km/tiếng, còn vận tốc của bạn đi trường đoản cú A là 10km/giờ. Biết quãng mặt đường AB nhiều năm 65km. Cho cho đến lúc chạm chán nhau, tín đồ đi xe đạp đã từng đi được từng nào km?

Bài 7.

Xem thêm: Nghị Luận Về Điểm Mạnh Và Điểm Yếu Của Người Việt Nam, Nghị Luận Về Điểm Mạnh Và Điểm Yếu Của Bản Thân

Một người đi xe đạp điện từ bỏ vị trí A để tới địa điểm B. Người kia căn nguyên thời điểm 5 tiếng trăng tròn phút ít. Vào cơ hội 7 giờ 40 phút ít, một fan khác đi xe đạp từ bỏ B về A. Vận tốc fan đi từ B to hơn fan đi từ bỏ A là 3km/tiếng. Hai người gặp nhau thời điểm 10 tiếng. Tính vận tốc của mọi cá nhân. Biết quãng mặt đường AB nhiều năm 91km.