Cho tất cả hổn hợp X gồm CH4, C2H4 cùng C2H2. Lấy 8,6 gam X tính năng không còn với hỗn hợp brom dư thì trọng lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, giả dụ mang lại 13,44 lkhông nhiều (nghỉ ngơi đktc) hỗn hợp khí X tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là
Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm ch4 c2h4 c2h2

Phương thơm pháp giải

Trong 8,6g X đựng a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4

+) mhh X = PT(1)

+) nBr2 bội nghịch ứng = nπ trong X = nC2H4 + 2.nC2H2 => PT(2)

+) nC2Ag2 = nC2H2 => %nC2H2 trong X

=> vào 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => PT(3)


Lời giải của GV mikigame.vn

Trong 8,6g X đựng a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4

mhh X = 28a + 26b + 16c = 8,6 (1)

nBr2 phản nghịch ứng = nπ trong X = nC2H4 + 2.nC2H2 => a + 2b = 0,3 (2)

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 trong X= 0,15/0,6 = 25%

=> trong 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => b = 25%.(a + b + c) (3)

Từ (1), (2) với (3) => a = 0,1; b = 0,1; c = 0,2

Đáp án đề xuất lựa chọn là: d


*
*
*
*
*
*
*
*

lúc cho brom hóa hoàn toàn 0,3 mol tất cả hổn hợp gồm một ankin và một anken nên trọn vẹn 0,4 mol Br2. Thành phần xác suất về số mol của ankin trong tất cả hổn hợp là:


Hỗn thích hợp X gồm một ankan với một ankin. Cho tất cả hổn hợp X qua hỗn hợp Br2 dư thấy thể tích hỗn hợp giảm xuống một phần hai. Tính thể tích O2 (đktc) buộc phải dùng làm đốt cháy không còn 3,5 gam các thành phần hỗn hợp X?


Cho 28,2 gam hỗn hợp X bao gồm 3 ankin đồng đẳng tiếp đến sang 1 lượng dư H2 (lớn, Ni) nhằm phản ứng xảy ra trọn vẹn. Sau làm phản ứng thể tích thể tích khí H2 sút 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là


Hỗn hợp X tất cả 3 khí C3H4, C2H2 cùng H2 mang lại vào bình bí mật không gian 8,96 lkhông nhiều (đktc) chứa bột Ni, nung rét bình một thời hạn thu được tất cả hổn hợp khí Y. Biết tỉ kân hận của X đối với Y là 0,75. Số mol H2 tyêu thích gia làm phản ứng là:


Hỗn phù hợp X bao gồm ankin B cùng H2 gồm tỉ khối hận hơi so với CH4 là 0,6. Nung X cùng với Ni xúc tác nhằm phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp Y gồm tỉ khối tương đối so với CH4 là một. Cho Y qua hỗn hợp Br2 dư thì khối lượng bình đựng sẽ:


Đun lạnh các thành phần hỗn hợp khí có 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn cục hỗn hợp Y lội rảnh rỗi qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít tất cả hổn hợp khí Z (nghỉ ngơi đktc) có tỉ kăn năn so với O2 là 0,5. Kân hận lượng bình hỗn hợp brom tăng là


Hỗn phù hợp X gồm 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 cùng 0,3 mol H2. Đun nóng cùng với Ni xúc tác một thời hạn chiếm được tất cả hổn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y nhận được số gam CO2 và H2O theo lần lượt là:


Đun lạnh m gam hỗn hợp X tất cả C2H2, C2H4, Và H2 cùng với xúc tác Ni đến phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp Y (bao gồm tỉ khối đối với H2 bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng tất cả hổn hợp X trên, rồi đến sản phẩm cháy hấp thụ trọn vẹn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Kăn năn lượng kết tủa tạo thành thành là


Hỗn thích hợp X bao gồm C2H2 và H2 mang cùng số mol. Lấy một lượng tất cả hổn hợp X cho đi qua hóa học xúc tác thích hợp, nấu nóng được các thành phần hỗn hợp Y có 4 chất. Dẫn Y qua chai lọ đựng nước brom thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam cùng thoát ra 4,48 lkhông nhiều khí Z (đktc) bao gồm tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần nhằm đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp Y là


Hỗn thích hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với bầu không khí là một trong. Nếu cho toàn bộ Y sục thư thả vào hỗn hợp brom (dư) thì gồm m gam brom tsay mê gia bội nghịch ứng. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp khí A có 0,4 mol H2 và 0,2 mol ankin X. Nung A một thời gian với xúc tác Ni chiếm được hỗn hợp B có tỉ kân hận đối với H2 bởi 12. Dẫn tất cả hổn hợp B qua hỗn hợp brom dư, sau khi bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tyêu thích gia phản ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là


Hỗn hợp X gồm một ankan và một ankin tất cả Xác Suất mol 1 : 1. Cho 4,48 lkhông nhiều tất cả hổn hợp X (đktc) qua dung dịch Br2, thấy dung dịch mất màu sắc, trọng lượng hỗn hợp tăng 1,6 gam với khí thoát ra tất cả tỷ khối hận đối với H2 là 12,5. Vậy công thức của những chất trong các thành phần hỗn hợp X là:


Một tất cả hổn hợp X bao gồm 1 ankan A và 1 ankin B tất cả cùng số nguyên tử cacbon. Trộn 6,72 lkhông nhiều khí X với 4,48 lít H2 và để được các thành phần hỗn hợp Y. Lúc đến Y qua Pt nung rét cho phản nghịch ứng hoàn toàn thì chiếm được khí Z có tỉ kăn năn so với CO2 bằng 1. CTPT với số mol A, B vào hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo ngơi nghỉ đkc)


Hỗn thích hợp lúc đầu gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 với áp suất 4 atm. Đun lạnh bình cùng với Ni xúc tác để tiến hành làm phản ứng cùng kế tiếp chuyển bình về ánh nắng mặt trời lúc đầu được tất cả hổn hợp Y, áp suất tất cả hổn hợp Y là 3 atm. Tỉ khối các thành phần hỗn hợp X cùng Y so với Hgấp đôi lượt là 24 cùng x. Giá trị của x là


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 với 0,7 mol H2. Nung X vào bình bí mật, xúc tác Ni. Sau một thời hạn chiếm được 0,8 mol hỗn hợp Y. Cho Y phản nghịch ứng toàn diện với 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là


Cho 22,4 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp E bao gồm x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung lạnh, sau đó 1 thời gian phản ứng thì chiếm được 15,68 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn bộ khí G lội chậm rì rì vào trong bình đựng dung dịch brom dư thấy bao gồm 80 gam brom làm phản ứng. Giá trị x cùng y theo lần lượt là


Trong một bình kín đáo đựng 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một không nhiều bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X tất cả tỉ khối hận đối với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 cho làm phản ứng hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Hỗn vừa lòng khí Y phản ứng trọn vẹn cùng với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch?


Dẫn V lít (làm việc đktc) tất cả hổn hợp X có axetilen với hiđro trải qua ống sđọng đựng bột niken nung rét, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 vào dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản bội ứng toàn diện cùng với 16 gam brom cùng còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng


Cho hỗn hợp X bao gồm CH4, C2H4 cùng C2H2. Lấy 8,6 gam X tính năng không còn cùng với hỗn hợp brom dư thì trọng lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt không giống, nếu mang lại 13,44 lít (sinh hoạt đktc) hỗn hợp khí X tác dụng cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 gồm trong X là


Đốt cháy hoàn toàn m gam hidrocacbon sinh hoạt thể khí, nhẹ hơn không khí, mạch hsinh sống chiếm được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư mang lại phản ứng hoàn toàn, thấy có 25,6 gam brom phản nghịch ứng. Giá trị của m là


*

*

Cơ quan liêu công ty quản: cửa hàng Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Cách Kho Cá Cơm Không Bị Nát, Cách Nấu Cá Cơm Kho Cay Đượm Đà Đưa Cơm

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng hình thức dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Sở tin tức cùng Truyền thông.