Còn nhớ tên nhau xin Điện thoại tư vấn vào giấc mộng Còn chút ít yêu dấu xin đưa vào dư âm Có đề xuất còn yêu vì đôi lần âm thầm lưu giữ Mình vẫn thiệt quên cớ sao lòng vẫn đợi. Từ thời điểm em đi vào rượu cay men nồng Màu White khnạp năng lượng tang xung quanh cnạp năng lượng phòng cô đơn Bão tố triền miên ngày em về đơn vị đó Buồn hắt ai oán hiu ngõ tối sầu cô liêu Một chiều bên trên đồi em có tác dụng thơ Cỏ biếc tương bốn tiến thưởng úa Mộng dệt theo lũ bên người mơ Mới biết mình yêu thương lúc nào. Hỡi cầm nhân ơi chuyện thần tiên xa cách Tình đang nhỏng vôi hy vọng bỏ ra còn bình thường song Cđọng cúi khía cạnh đi nhằm nghe đời lỡ lầm Đừng níu thời gian bỏ thêm sầu vương mang ... !!!

Bạn đang xem: Còn lưu giữ tên nhau xin Hotline trong giấc mộng lyric

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Bạn đang xem: Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng lyric


Xem thêm: Từ Năm 1771 Đến Năm 1783 Thành Tựu Mà Nghĩa Quân Tây Sơn Đạt Được Là

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.