Pmùi hương pháp khai quật độ bất bão hoà

PHƯƠNG PHÁPhường 8: KHAI THÁC ĐỘ BẤT BÃO HÒA TRONG

PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢPhường CHẤT HỮU CƠ

I. ĐỘ BẤT BÃO HÒA

Độ bất bão hòa của phù hợp chất hữu cơ là đại lượng đặc trưng đến độ không no của phân tử hợp chất hữu cơ.

Độ bất bão hòa rất có thể được ký hiệu là k, a, ,… Thường ký kết hiệu là k.

Bạn đang xem: Công thức tính độ bất bão hòa

quý khách hàng đang xem: Tính độ bất bão hòa

Giả sử một hòa hợp chất cơ học bao gồm cách làm phân tử là CxHyOzNt thì tổng số links  và vòng của phân tử được Gọi là độ bất bão hòa của phân tử đó. Công thức tính độ bất bão hòa :

Đối với vừa lòng chất CxHyOzNt, ta có :

II. PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢPhường CHẤT HỮU CƠ

1. Sơ đồ vật bội phản ứng đốt cháy hiđrocacbon

Suy ra :

2. Sơ đồ phản ứng đốt cháy dẫn xuất chứa oxi của hiđrocacbon

Suy ra :

3. Sơ thứ phản ứng đốt cháy dẫn xuất chứa nitơ, oxi của hiđrocacbon

Suy ra :

● do đó :

khi đốt cháy phù hợp chất hữu cơ cất C, H hoặc đựng C, H, O thì :

Còn Khi đốt cháy hòa hợp hóa học chứa nitơ hoặc chứa đôi khi cả oxi cùng nitơ thì:

III. BẢNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỐ MOL H2O, Cmikigame.vn VỚI SỐ MOL CỦA HỢP. CHẤT HỮU CƠ TRONG PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY

HIĐROCACBON

Tên hiđrocacbon

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử tổng thể

CnH2n+2-2k

Mối tình dục thân số mol H2O, CO2 cùng số mol đúng theo hóa học cơ học trong phản nghịch ứng đốt cháy

Ankan

k = 0

CnH2n+2

Xicloankan hoặc Anken

k = 1

CnH2n

Ankađien hoặc Ankin

k = 2

CnH2n-2

Benzen với Ankylbenzen

k = 4

CnH2n-6

DẪN XUẤT CHỨA OXI CỦA HIĐROCACBON

Tên dẫn xuất

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử bao quát

CnH2n+2-2kOx

Mối quan hệ giới tính thân mol H2O, mol CO2 và mol phù hợp chất hữu cơ vào làm phản ứng đốt cháy

Ancol no, solo chức, mạch hsống hoặc ete no, đơn chức, mạch hở

k = 0,

x = 1

CnH2n+2O

Ancol no, nhiều chức, mạch hnghỉ ngơi

k = 0,

x2

CnH2n+2Ox

Ancol không no, phân tử có một link C=C, mạch hsinh sống, đơn chức

k = 1,

x = 1

CnH2nO

Anđehit no, 1-1 chức, mạch hsống hoặc xeton no, solo chức, mạch hở

k = 1,

x = 1

CnH2nO

Anđehit ko no, có 1 link C=C đối chọi chức, mạch hngơi nghỉ, có một liên kết C=C hoặc xeton no, đơn chức, mạch hở

k = 2,

x = 1

CnH2n-2O

Axit no, đối chọi chức, mạch hsinh hoạt hoặc este no, đối kháng chức, mạch hở

k = 1,

x = 2

CnH2nmikigame.vn

Axit ko no, có 1 links C=C, đơn chức, mạch hngơi nghỉ hoặc este không no, có 1 links C=C, solo chức, mạch hở

k = 2,

x = 1

CnH2n-2mikigame.vn

DẪN XUẤT CHỨA NITƠ, OXI CỦA HIĐROCACBON

Tên dẫn xuất

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử bao quát

CnH2n+2-2k+tOxNt

Mối quan hệ nam nữ thân mol H2O, mol CO2 với mol phù hợp chất cơ học trong phản ứng đốt cháy

Amin no, đối chọi chức, mạch hở

k = 0,

x = 0,

t = 1

CnH2n+3N

Amino axit no, mạch hngơi nghỉ, phân tử có 1 nhóm

–COOH với 1 nhóm –NH­2

k = 1,

x = 2,

t = 1

CnH2n+1mikigame.vnN

Đipeptit tạo thành vày amino axit no, mạch hngơi nghỉ, phân tử có 1 nhóm –COOH cùng 1 đội –NH­2

k = 2,

x = 3,

t = 2

CnH2nO3N2

Tripeptit tạo thành vì amnino axit no, mạch hsinh sống, phân tử có 1 team –COOH với 1 team –NH­2

k = 3,

x = 4,

t = 3

CnH2n-1O4N3

Tetrapeptit sản xuất vị amnino axit no, mạch hngơi nghỉ, phân tử có một đội –COOH cùng 1 nhóm –NH­2

k = 4,

x = 5,

t = 4

CnH2n-2O5N4

IV. PHÂN DẠNG BÀI TẬP.. VÀ CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

Sử dụng côn trùng contact giữa độ bất bão hòa k với số mol của đúng theo chất hữu cơ và số mol Cmikigame.vn, H2O, giúp ta giải nhanh những dạng bài xích tập liên quan mang lại bội nghịch ứng đốt cháy hợp chất cơ học.

1. Đốt cháy hiđrocacbon

ví dụ như 1: Đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp X tất cả hai hiđrocacbon (tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1) tất cả công thức dễ dàng và đơn giản tốt nhất khác nhau, thu được 2,2 gam Cmikigame.vn với 0,9 gam H2O. Các chất trong X là

A. một anken với một ankin. B. nhì ankađien.

C. nhì anken. D. một ankan cùng một ankin.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối B năm 2012)

Hướng dẫn giải

Cách 1 : Nhận xét đánh giá

Vì hai hiđrocacbon bao gồm phương pháp đơn giản dễ dàng độc nhất vô nhị khác nhau yêu cầu bọn chúng ở trong các dãy đồng đẳng khác nhau. Loại giải pháp B với C.

Theo giả thiết, khi đốt cháy X, chiếm được

Đốt cháy anken, nhận được .

Đốt cháy ankan, thu được .

Đốt cháy ankin, thu được .

Nên lúc đốt cháy hỗn hợp bao gồm 1anken cùng 1 ankin thì (một số loại A).

Vậy giải đáp và đúng là D.

Cách 2 : Dựa vào độ bất bão hòa

Vì nhị hiđrocacbon gồm cách làm dễ dàng và đơn giản duy nhất khác biệt đề nghị chúng thuộc các hàng đồng đẳng không giống nhau. Loại giải pháp C với B.

Đặt công thức mức độ vừa phải của nhị hiđrocacbon là .

Ta có : Loại A bởi vì so với hỗn hợp anken cùng ankin thì .

Vậy các thành phần hỗn hợp nhì chất vào X bao gồm

Ví dụ 2: Lúc đốt cháy hoàn toàn V lkhông nhiều hỗn hợp khí có CH4, C2H6, C3H8 (đktc) nhận được 44 gam Cmikigame.vn cùng 28,8 gam H2O. Giá trị của V là :

Hướng dẫn giải

CH4, C2H6, C3H8 những là ankan.

lúc đốt cháy ankan, ta gồm :

Ví dụ 3: khi đốt cháy trọn vẹn 7,84 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí tất cả CH4, C2H6, C3H8, C4H10 (đktc) nhận được 16,8 lkhông nhiều khí Cmikigame.vn (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là :

A. 6,3. B. 13,5. C. 18,0. D. 19,8.

Hướng dẫn giải

CH4, C2H6, C3H8, C4H10 phần đông là ankan.

Xem thêm: Thất Hình Đại Tội Phần 2 5, Thất Hình Đại Tội ( Phần 2)

khi đốt cháy ankan, ta bao gồm : .

Vậy

ví dụ như 4: Để thoái hóa hoàn toàn m gam một hiđrocacbon X bắt buộc 17,92 lkhông nhiều mikigame.vn (đktc), chiếm được 11 phần 2 lít Cmikigame.vn (đktc). CTPT của X là :