Excel mang đến mikigame.vn 365 Excel đến mikigame.vn 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel for iPad tablet Excel for iPhone Excel mang đến máy tính bảng Android Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel cho điện thoại Android Xem thêm...Ít hơn

Hệ thống số là một giải pháp gồm hệ thống nhằm thay mặt cho các số có ký tự hình tượng cùng áp dụng cực hiếm đại lý để dễ ợt team các số trong biểu chủng loại thu gọn gàng. Hệ thống số phổ biến tốt nhất là thập phân, có giá trị đại lý là 10 cùng bộ ký kết trường đoản cú hình tượng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Tuy nhiên, có những hệ thống số khác cùng bọn chúng có thể kết quả hơn để thực hiện cho 1 mục đích cụ thể. lấy một ví dụ, vì máy vi tính áp dụng lô-gic Boolean để triển khai tính toán thù và thao tác đề nghị bọn chúng sử dụng hệ thống số nhị phân, hệ thống này có giá trị cơ bạn dạng là 2.

Bạn đang xem: Đổi số thập phân sang nhị phân

mikigame.vn Office Excel một số trong những hàm nhưng mà bạn có thể áp dụng để biến hóa số quý phái và đổi khác trường đoản cú các hệ thống số sau đây:

Hệ thống số

Giá trị cơ sở

Bộ cam kết từ bỏ ký kết hiệu

Nhị phân

2

0,1

Bát phân

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Decimal

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 với 9

Thập lục phân

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F


Chuyển đổi số nhị phân thanh lịch thập phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy dùng hàm BIN2DEC.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2DEC(1100100)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1100100 thành số thập phân (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Chuyển đổi số nhị phân 1111111111 thành số thập phân (-1)


Chuyển thay đổi số nhị phân sang thập lục phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy áp dụng hàm BIN2HEX.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2HEX(11111011, 4)

Chuyển thay đổi số nhị phân 11111011 thành số thập lục phân gồm 4 cam kết từ (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Chuyển đổi số nhị phân 1110 thành số thập lục phân (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1111111111 thành số thập lục phân (FFFFFFFFFF)


Chuyển thay đổi số nhị phân lịch sự chén phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy thực hiện hàm BIN2OCT.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2OCT(1001, 3)

Chuyển đổi số nhị phân 1001 thành số bát phân tất cả 3 cam kết trường đoản cú (011)

=BIN2OCT(1100100)

Chuyển đổi số nhị phân 1100100 thành số bát phân (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Chuyển đổi số nhị phân 1111111111 thành số chén bát phân (77777777777)


Chuyển thay đổi một trong những thập chia thành nhị phân

Để triển khai tác vụ này, hãy sử dụng hàm DEC2BIN.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2BIN(9, 4)

Chuyển thay đổi số chín ngơi nghỉ dạng thập phân thành số nhị phân bao gồm 4 ký trường đoản cú (1001)

=DEC2BIN(-100)

Chuyển thay đổi số thập phân -100 thành số nhị phân (1110011100)


Chuyển thay đổi một trong những thập tạo thành thập lục phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy áp dụng hàm DEC2HEX.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2HEX(100, 4)

Chuyển thay đổi số thập phân 100 thành số thập lục phân có 4 ký từ (0064)

=DEC2HEX(-54)

Chuyển đổi số thập phân -54 thành số thập lục phân (FFFFFFFFCA)


Chuyển đổi một trong những thập chia thành bát phân

Để triển khai tác vụ này, hãy thực hiện hàm DEC2OCT.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2OCT(58, 3)

Chuyển thay đổi số thập phân 58 thành số chén bát phân (072)

=DEC2OCT(-100)

Chuyển thay đổi số thập tạo thành số bát phân (7777777634)


Chuyển đổi một vài thập lục tạo thành nhị phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy thực hiện hàm HEX2BIN.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2BIN("F", 8)

Chuyển đổi F nghỉ ngơi dạng thập lục tạo thành nhị phân, cùng với 8 cam kết trường đoản cú (000001111)

=HEX2BIN("B7")

Chuyển thay đổi B7 sinh hoạt dạng thập lục phân thành nhị phân (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Chuyển đổi FFFFFFFFFF ở dạng thập lục tạo thành nhị phân (1111111111)


Chuyển thay đổi một vài thập lục tạo thành thập phân

Để triển khai tác vụ này, hãy sử dụng hàm HEX2DEC.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2DEC("A5")

Chuyển đổi A5 ngơi nghỉ dạng thập lục phân thành thập phân (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Chuyển đổi FFFFFFFF5B sinh sống dạng thập lục tạo thành thập phân (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Chuyển thay đổi 3DA408B9 sinh hoạt dạng thập lục chia thành thập phân (1034160313)


Chuyển thay đổi một số thập lục chia thành chén phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy sử dụng hàm HEX2OCT.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2OCT("F", 3)

Chuyển đổi F sống dạng thập lục chia thành bát phân cùng với 3 ký kết từ bỏ (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Chuyển thay đổi 3B4E sinh hoạt dạng thập lục tạo thành chén bát phân (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Chuyển đổi FFFFFFFF00 sống dạng thập lục chia thành chén phân (7777777400)


Chuyển thay đổi một trong những bát tạo thành nhị phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm OCT2BIN.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2BIN(3, 3)

Chuyển thay đổi số chén phân 3 thành số nhị phân gồm 3 ký kết từ bỏ (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Chuyển thay đổi số chén bát phân 7777777000 thành số nhị phân (100000000)


Chuyển thay đổi một trong những chén phân thành thập phân

Để triển khai tác vụ này, hãy thực hiện hàm OCT2DEC.

Xem thêm: Các Công Thức Tính Thể Tích Dung Dịch, Các Công Thức Hóa Học Lớp 8, 9 Cơ Bản Cần Nhớ

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2DEC(54)

Chuyển thay đổi số bát phân 54 thành số thập phân (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Chuyển thay đổi số bát phân 7777777533 thành số thập phân (-165)


Chuyển đổi một trong những chén bát tạo thành thập lục phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy thực hiện hàm OCT2HEX.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2HEX(100, 4)

Chuyển đổi số chén phân 100 thành số thập lục phân bao gồm 4 ký từ (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Chuyển đổi số bát phân 7777777533 thành số thập lục phân (FFFFFFFF5B)


*
*
*

Quý khách hàng đề xuất thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn
Khám phá ngôn từ đào tạo
Ssinh sống hữu tính năng vượt trội đầu tiên
Tmê say gia mikigame.vn dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
mikigame.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phân phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © mikigame.vn 2021