Nêu ba bí quyết viết của số hữu tỉ (dfrac-35) và màn biểu diễn số hữu tỉ đó bên trên trục số.

Bạn đang xem: Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 phần hình học trang 102 sgk toán 7 tập 1

Lời giải đưa ra tiết:

- Ba phương pháp viết số hữu tỉ (dfrac - 35) là: (dfrac - 610;dfrac - 915;dfrac - 1220) 

- Biểu diễn số hữu tỉ (dfrac - 35) bên trên trục số: 

Vì ( - 1 Giá trị hoàn hảo của số hữu tỉ x được xác minh ra làm sao ?

Lời giải bỏ ra tiết:

Giá trị tuyệt vời của số hữu tỉ (x) là khoảng cách từ điểm (x) cho tới điểm (0) trên trục số.

Kí hiệu (|x|).


Câu 4

Định nghĩa lũy thừa với số mũ thoải mái và tự nhiên của một trong những hữu tỉ.

Lời giải chi tiết:

Lũy vượt bậc (n) (( n) là số tự nhiên lớn hơn (1)) của một số trong những hữu tỉ (x) là tích của (n) vượt số bằng (x). 

(x^n = underbrace x ldots x_n;thừa ;số) (( x ∈mathbb Q, n ∈mathbb N, n> 1))


Câu 5

Viết cách làm :

- Nhân hai lũy quá cùng cơ số. 

- Chia nhì lũy vượt thuộc cơ số không giống 0.

- Lũy thừa của một lũy quá.

- Lũy quá của một tích.

- Lũy quá của một thương.

Lời giải đưa ra tiết:

- Nhân hai lũy vượt thuộc cơ số: 

(x^m.x^n = x^m + n) (( x ∈mathbb Q, m,n ∈mathbb N))

- Chia nhị lũy quá thuộc cơ số khác 0:

(x^m:x^n = x^m - n) ((x ≠ 0, m ≥ n)) 

- Lũy vượt của một lũy thừa: 

(left( x^m ight)^n = x^m.n)

- Lũy vượt của một tích: ((x.y)^n = x^n . y^n) 

- Lũy thừa của một thương: (left( dfracxy ight)^n = dfracx^ny^n,,left( y e 0 ight))


Câu 6

Thế làm sao là tỉ số của hai số hữu tỉ ? Cho ví dụ.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tmùi hương của phép phân tách số hữu tỉ (x) mang lại số hữu tỉ (y ,(y ≠ 0)) Gọi là tỉ số của hai số (x) cùng (y,) kí hiệu là (dfracxy) giỏi (x:y) 

Ví dụ: (dfrac13:dfrac - 54= dfrac13.dfrac - 45 )(= dfrac - 415)


Câu 7

Tỉ lệ thức là gì ? Phát biểu đặc thù cơ bạn dạng của tỉ lệ thành phần thức. Viết cách làm biểu hiện đặc thù của hàng tỉ số cân nhau.

Lời giải đưa ra tiết:

- Tỉ lệ thức là 1 trong đẳng thức của hai số (dfracab = dfraccd) ( (a, d) điện thoại tư vấn là nước ngoài tỉ; (c,b) hotline là trung tỉ)

- Tính hóa học cơ bản của tỉ trọng thức: Nếu (dfracab = dfraccd) thì (ad = bc).

- Tính hóa học của dãy tỉ số bởi nhau: 

Từ hàng tỉ số cân nhau (dfracab = dfraccd = dfracef) ta suy ra:

(dfracab = dfraccd = dfracef = dfraca + c + eb + d + f = dfraca - c + eb - d + f)


Câu 8

Thế làm sao là số vô tỉ ? Cho ví dụ. 

Lời giải chi tiết:

Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Ví dụ: (x = 1,7320508...) 


Câu 9

Thế nào là số thực ? Trục số thực ? 

Lời giải chi tiết:

- Số hữu tỉ với số vô tỉ được hotline thông thường là số thực.

- Trục số thực:

+ Mỗi số thực được biểu diễn vị một điểm bên trên trục số.

+ Ngược lại từng điểm bên trên trục số đều trình diễn một số trong những thực.

Xem thêm: Đọc Truyện Thanh Xuân Của Ai Không Mơ Hồ ?! Đọc Truyện Thanh Xuân Của Ai Không Mơ Hồ

Chỉ gồm tập vừa lòng số thực new lấp đầy trục số.


Câu 10

Định nghĩa cnạp năng lượng bậc nhì của một số ko âm. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Định nghĩa: Cnạp năng lượng bậc nhị của một vài (a) ko âm là số (x) sao cho (x^2=a.)

Loigiaitốt.com
*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:


Bài tiếp theo
*