Excel mang đến mikigame.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm...Ít hơn

Kiểm tra xem những ĐK là đúng tuyệt không đúng với tiến hành đối chiếu lô-gic thân các biểu thức là ĐK phổ cập so với nhiều tác vụ. Bạn có thể sử dụng cáchàm AND , OR,NOTcùng IF nhằm chế tạo công thức có điều kiện.

Bạn đang xem: Hàm so sánh lớn nhỏ trong excel

Ví dụ: hàm IF thực hiện các đối số sau đây.

*

Công thức sử dụng hàm IF

*
logical_test: Điều khiếu nại nhưng bạn có nhu cầu kiểm tra.

*
value_if_true: Giá trị trả về trường hợp ĐK là True.

*
value_if_false: Giá trị trả về nếu như điều kiện là False.

Để hiểu biết thêm báo cáo về phong thái chế tạo ra công thức, hãy xem mục Tạo hoặc xóa công thức.

Bạn ao ước làm gì?

Tạo một bí quyết gồm ĐK trả về giá trị lô-gic (TRUE hoặc FALSE)

Để tiến hành tác vụ này, hãydùng những hàm AND, ORvới NOT cũng tương tự toán tử nlỗi minc họa trong ví dụ tiếp sau đây.

Ví dụ

lấy ví dụ như hoàn toàn có thể dễ dàng nắm bắt rộng nếu như bạn sao chép nó vào một trong những trang tính trống.

Tôi làm núm nào nhằm sao chép ví dụ?

Chọn ví dụ vào nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không chọn các title mặt hàng hoặc cột.


Chọn một ví dụ từ bỏ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy tạo thành một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, quý khách hàng phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa coi kết quả và coi công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau Lúc xào nấu ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể kiểm soát và điều chỉnh cho tương xứng cùng với nhu yếu của người sử dụng.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AND(A2>A3, A2A3, A2"Spets",A6 = "Tiện ích")

Xác định ví như quý hiếm trong ô A5 không bằng "Spets" hay không hoặc nếu như giá trị trong A6 bằng "Tiện ích". (TRUE)

Để hiểu thêm thông tin về cách sử dụng các hàm này, hãy coi Hàm AND, Hàm ORvà Hàm NOT.

Đầu Trang

Tạo một công thức bao gồm điều kiện dẫn đến một phnghiền tính khác hoặc trong số cực hiếm khác không phải TRUE hoặc FALSE

Để tiến hành tác vụ này, hãy cần sử dụng những hàm và toán tử IF, ANDvới OR như minc họa vào ví dụ tiếp sau đây.

Ví dụ

ví dụ như hoàn toàn có thể dễ nắm bắt rộng nếu bạn xào nấu nó vào trong 1 trang tính trống.

Tôi làm nạm nào để sao chép ví dụ?

Chọn ví dụ trong bài viết này.


Quan trọng: Không lựa chọn những title sản phẩm hoặc cột.


Chọn một ví dụ tự phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy tạo nên một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, quý khách phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa coi kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Xem thêm: Chuyên Đề 11: Sự Hòa Hợp Giữa Chủ Ngữ Và Dộng Từ Violet, Unit 9: Sự Hòa Hợp Giữa Chủ Ngữ Và Động Từ

Sau Lúc coppy ví dụ vào trang tính trống, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh mang đến phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=IF(A2=15, "OK", "Không OK")

Nếu cực hiếm vào ô A2 bởi 15, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

=IF(A215, "OK", "Không OK")

Nếu quý giá vào ô A2 ko bởi 15, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (Không bắt buộc OK)

=IF(NOT(A2"SPETS", "OK", "Not OK")

Nếu cực hiếm trong ô A5 ko bởi "SPETSETS", trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (Không đề nghị OK)

=IF(AND(A2>A3, A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu quý hiếm trong ô A2 ko bởi A3 cùng quý hiếm vào A2 cũng ko bằng quý hiếm vào A4, trả về "OK". Nếu ko, trả về "Không ok." (OK)

=IF(OR(A2>A3, A2"Spets", A6"Widgets"), "OK", "Not OK")

Nếu quý hiếm trong ô A5 ko bởi "Spets" hoặc quý hiếm vào A6 không bởi "Tiện ích", trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (Không đề xuất OK)

=IF(OR(A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu quý giá vào ô A2 ko bằng cực hiếm vào A3 hoặc giá trị trong A2 ko bằng quý hiếm vào A4, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

Để hiểu biết thêm thông tin về phong thái sử dụng các hàm này, hãy coi hàm IF, Hàm ANDcùng hàm OR.