Excel cho mikigame.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Power nguồn BI Xem thêm...Ít hơn

Bạn đã bao giờ dùng hàm VLOOKUP để đưa cột từ một bảng lịch sự một bảng khác? Giờ trên đây lúc Excel có Mô hình Dữ liệu dựng sẵn, thì VLOOKUP đã trở cần lỗi thời. Bạn có thể tạo một mối quan tiền hệ giữa nhì bảng dữ liệu, dựa vào những dữ liệu khớp nhau trong từng bảng. Sau đó, quý khách có thể tạo trang Power nguồn View, dựng PivotTable và các báo cáo khác với các trường từ mỗi bảng, ngay cả Khi các bảng đó xuất phát từ các nguồn sự so sánh. Ví dụ, nếu khách hàng có dữ liệu về doanh số bán sản phẩm theo người tiêu dùng, người mua hàng có thể muốn nhập và liên kết dữ liệu hiển thị thời gian lý tưởng để phân tích các chủng loại hình doanh số bán sản phẩm theo năm và tháng.

Tất cả các bảng vào sổ làm việc đều được liệt kê vào các danh sách Trường PivotTable và Power nguồn View.

Bạn đang xem: Lấy dữ liệu từ bảng này sang bảng khác trong excel


*

Khi bạn nhập các bảng có tương quan từ một cơ sở dữ liệu có quan hệ, Excel thường có thể tạo những mối quan hệ này trong Mô hình Dữ liệu mà nó vẫn xây dựng ở hậu trường. Trong hầu hết các trường hợp khác, người tiêu dùng sẽ cần tạo mối quan liêu hệ theo cách thủ công.

Hãy bảo đảm sổ làm việc có chứa tối tgọi nhị bảng và mỗi bảng đều có một cột có thể được ánh xạ tới một cột vào bảng cơ.

Đặt cho mỗi bảng một tên hiểu có ý nghĩa: Trong Công cụ Bảng, bấm Thiết kế > Tên Bảng > nhập thương hiệu.

Xác nhận rằng cột ở một vào các bảng có các quý giá dữ liệu duy nhất và ko có quý giá trùng lặp. Excel chỉ có thể tạo mối quan liêu hệ nếu một cột có chứa các quý giá duy nhất.

Bấm Dữ liệu > Mối quan liêu hệ.

Nếu Mối quan hệ bị mờ, thì đó là vì sổ làm việc của quý khách chỉ chứa một bảng.

Trong hộp thoại Quản lý Mối quan lại hệ, hãy bnóng Mới.

Trong hộp thoại Tạo mối Quan hệ, hãy bấm vào mũi tên cho Bảng và chọn bảng từ danh sách. Trong mối quan liêu hệ một-nhiều, bảng này cần nằm ở phía nhiều. Với ví dụ về người tiêu dùng và hiển thị thời gian lý tưởng, bạn sẽ chọn bảng doanh số bán đồ theo quý khách trmong tiên, vì nhiều doanh số bán sản phẩm có tài năng xảy ra vào bất kỳ ngày nào đã đến.

Với Cột (Ngoại), hãy chọn cột có chứa dữ liệu có liên quan đến Cột Liên quan (Chính). Ví dụ, nếu người mua hàng có cột ngày vào cả hai bảng, khách hàng sẽ chọn cột đó bây giờ.

Với Bảng Liên quan, hãy chọn bảng có ít nhất một cột dữ liệu có liên quan đến bảng người tiêu dùng đã chọn mang lại Bảng.

Với Cột Liên quan lại (Chính), hãy chọn cột có giá trị duy nhất khớp với cực hiếm vào cột bạn đã chọn mang đến Cột.

Bấm OK.

Tìm phát âm thêm về mối quan hệ giữa các bảng vào Excel

“Có thể cần phải có mối quan liêu hệ giữa các bảng”

Ghi chú về mối quan lại hệ

Bạn sẽ biết mối quan tiền hệ có mãi sau hay không Khi khách hàng kéo các trường từ các bảng sự so sánh vào danh sách Trường PivotTable. Nếu bạn không được nhắc tạo mối quan liêu hệ, thì có nghĩa là Excel đã có đọc tin mối quan lại hệ cần thiết để liên kết dữ liệu.

Việc tạo mối quan tiền hệ cũng giống như việc dùng VLOOKUP: người tiêu dùng cần các cột có chứa dữ liệu khớp để Excel có thể tđam mê chiếu chéo các hàng trong một bảng với các hàng vào bảng khác. Trong ví dụ hiển thị thời gian thông minh, bảng Khách hàng sẽ cần có các cực hiếm ngày mà những quý hiếm này cũng mãi sau vào bảng hiển thị thời gian xuất sắc.

Ví dụ: Liên kết dữ liệu hiển thị thời gian tuyệt vời với dữ liệu chuyến cất cánh hàng không

Bạn có thể tìm đọc về cả mối quan tiền hệ bảng và hiển thị thời gian sáng dạ bằng cách dùng dữ liệu miễn phí bên trên mikigame.vn Azure Marketplace. Một vài bộ trong số các bộ dữ liệu này rất lớn, ý muốn phải có kết nối internet nkhô giòn để hoàn thành tải xuống dữ liệu vào một gần đúng thời gian hợp lý.

Bấm vào Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ mikigame.vn Azure Marketplace. Trang đầu mikigame.vn Azure Marketplace mở ra trong Trình chỉ dẫn Nhập Bảng.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Dưới Thể loại, hãy bấm Khoa học & Thống kê.

Tìm DateStream và bấm Đăng ký.

Nhập tài khoản mikigame.vn của người dùng và bấm Đăng nhập. Xem trcầu dữ liệu sẽ xuất hiện trong cửa sổ.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

Bấm Tiếp.

Chọn BasicCalendarUS rồi bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối internet nkhô hanh, thao tác nhập sẽ mất sấp xỉ một phút. khi kết thúc, bạn sẽ thấy báo cáo trạng thái có 73.414 hàng được truyền. Bấm Đóng.

Bấm Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ mikigame.vn Azure Marketplace để nhập bộ dữ liệu thứ nhì.

Dưới Kiểu, hãy bấm Dữ liệu.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Tìm Các Chuyến cất cánh Trễ của US Air Carrier và bấm Chọn.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

Bấm Tiếp.

Bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối mạng internet nkhô giòn, các bước nhập có thể mất 15 phút. Khi kết thúc, khách hàng sẽ thấy báo cáo trạng thái 2.427.284 hàng được truyền. Bấm Đóng. Bây giờ hẳn là quý khách đã có nhì bảng trong tế bào hình dữ liệu. Để liên kết các bảng này, chúng ta sẽ cần các cột tương thích trong mỗi bảng.

Trong cửa sổ nguồn Pivot, hãy bấmPivotTable để tạo PivotTable trong trang tính mới hoặc trang tính hiện có.

Trong Danh sách Trường, hãy bung rộng On_Time_Performance và bấm ArrDelayMinutes để thêm vào vùng Giá trị. Trong PivotTable, quý khách sẽ thấy tổng số thời gian các chuyến bay bị hoãn, được tính bằng phút.

Hãy bung rộng BasicCalendarUS và bấm MonthInCalendar để thêm nó vào vùng Hàng.

Lưu ý rằng bây giờ PivotTable liệt kê các tháng nhưng tổng cộng số phút như thể nhau mang lại mọi tháng. Các giá trị lặp lại, tương tự hệt nhau đến thấy rằng cần có một mối quan liêu hệ.

Trong Danh sách Trường, trong “Có thể cần mối quan tiền hệ giữa các bảng”, hãy bấm Tạo.

Trong Bảng Liên quan lại, hãy chọn On_Time_Performance và vào Cột Liên quan lại (Chính) chọn FlightDate.

Trong Bảng, hãy chọn BasicCalendarUS và trong Cột (Ngoại) chọn DateKey. Bấm OK để tạo mối quan liêu hệ.

Xem thêm: Tro Choi Danh Cau Lông Hay Nhất Trên Điện Thoại, Pc, Game Cầu Lông Siêu Hạng

Lưu ý rằng tổng số phút bị hủy của mỗi tháng bây giờ đã sự so sánh.

Trong BasicCalendarUS và kéo YearKey đến vùng Hàng, ở trên MonthInCalendar.

Bây giờ người tiêu dùng có thể phân chia các chuyến cất cánh đến bị hoãn theo năm và tháng hoặc các cực hiếm khác trong lịch.