Nếu chúng ta đã quen với những địa chỉ xăm hình như cổ tay, bắp tay, cánh tay, ngực, vai sau. Thì các dưới đây vẫn là bài viết về hình xăm sinh hoạt sau gáy đầy ấn tượng và rất dị mà các bạn cũng có thể tuyển lựa.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*