mikigame.vnỤC LỤC VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAmikigame.vn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 13/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày đôi mikigame.vnươi tháng 3 nămikigame.vn 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆmikigame.vn VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦASTại GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Theo đề nghị của Giámikigame.vn đốc Ssống Giaothông vận tải đường bộ cùng ý kiến đề xuất của Giámikigame.vn đốc Snghỉ ngơi Nội vụ.

Bạn đang xem: Sở giao thông vận tải bình định

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tất nhiên Quyết định này Quy định chứcnăng, trách nhiệmikigame.vn, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai của Slàmikigame.vn việc Giao thông vận tải đường bộ tỉnh giấc BìnhĐịnh.

Điều 3. Chánh Vnạp năng lượng phòng Ủy ban dân chúng thức giấc, Giámikigame.vn đốcnhững Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải đường bộ, Tài chính; Giámikigame.vn đốc các ssinh sống, ban, ngành thuộctỉnh, Thủ trưởng các ban ngành tất cả liên quan cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân những huyện,thị thôn, thị trấn địa thế căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 3; - Các Bộ: Nội vụ; GTVT; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban mikigame.vnTTQ cả nước tỉnh; - CT, những PCT UBND tỉnh; - Ssinh sống Tư pháp; - LĐ, CV VP. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Trung chổ chính giữa Tin học - Công báo; - Lưu: VT, K12.

Tmikigame.vn. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hồ Quốc Dũng

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆmikigame.vn VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬNTẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH(Ban hành cố nhiên Quyết định số 13/2019/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày đôi mikigame.vnươi mikigame.vnon 3 nămikigame.vn 2019 củaỦy ban quần chúng tỉnh giấc Bình Định)

Cmikigame.vnùi hương I

VỊ TRÍ, CHỨCNĂNG, NHIỆmikigame.vn VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trívà chức năng

1. Ssinh hoạt Giao thông vận tải đường bộ là cơ quanchuyên mikigame.vnôn nằmikigame.vn trong Ủy ban dân chúng thức giấc, tiến hành công dụng thamikigame.vn mikigame.vnưu, góp Ủyban quần chúng thức giấc cai quản công ty nước về giao thông vận tải gồmikigame.vn: đường đi bộ, đườngthủy trong nước, vận tải; bình an giao thông; thống trị, khai quật, trùng tu, bảo trìhạ tầng giao thông đô thị gồmikigame.vn: Cầu đường đi bộ, cầu thừa, hè cổ phố, con đường phố, dảichia cách, hệ thống biển cả đánh tiếng đường bộ, đèn biểu hiện điều khiển giao thông,hầmikigame.vn dành riêng cho tất cả những người đi dạo, hầmikigame.vn cơ giới đường đi bộ, cầu dành cho những người đi dạo, bếnxe, bãi đỗ xe trên địa phận tỉnh giấc theo vẻ ngoài của Ủy ban quần chúng thức giấc cùng phâncấp của Bộ Giao thông vận tải.

2. Ssinh sống Giao thông vận tải bao gồmikigame.vn tứ cáchpháp nhân, tất cả bé lốt và tài khoản riêng; Chịu đựng sự chỉ huy, làmikigame.vn chủ về tổ chức,biên chế với công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời Chịu sự chỉ đạo, hướngdẫn, tkhô cứng tra, khámikigame.vn nghiệmikigame.vn về trình độ chuyên mikigame.vnôn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải đường bộ.

Điều 2. Nhiệmikigame.vn vụvà quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, thông tư, quyhoạch, planer 5 nămikigame.vn, thường niên, lịch trình, dự án về giao thông vận tải; cácphương án tổ chức tiến hành cải tân hành chính về giao thông vận tải vận tải nằmikigame.vn trong phạmikigame.vnvi làmikigame.vn chủ bên nước được giao;

b) Dự thảo văn uống bản hình thức rõ ràng chứcnăng, trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi cùng tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Ssinh hoạt Giao thông vận tải;

c) Dự thảo văn uống bản dụng cụ về điềukhiếu nại, tiêu chuẩn chức vụ đối với Trưởng, Phó các đơn vị chức năng thuộc Ssinh hoạt Giao thông vậntải; tyêu thích gia cùng với những cơ quan gồmikigame.vn tương quan tạo dự thảo quy định về tiêuchuẩn chức vụ Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý city hoặc Phòng Kinc tếvới hạ tầng thuộc Ủy ban quần chúng. # thị xã, thị xómikigame.vn, đô thị (dưới đây Hotline là Ủyban quần chúng. # cấp cho huyện) trong phạmikigame.vn vi ngành, nghành quản ngại lý;

d) Các dự án công trình chi tiêu về giao thông vậncài trực thuộc thẩmikigame.vn quyền đưa ra quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh:

a) Dự thảo ra quyết định, thông tư cá biệttrực thuộc thẩmikigame.vn quyền phát hành của Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc về giao thông vận tải vận tảivà bình yên giao thông;

b) Dự thảo ra quyết định thành lập, tổchức lại, giải thể các phòng trình độ nhiệmikigame.vn vụ cùng các đơn vị sự nghiệp trựcnằmikigame.vn trong Sở Giao thông vận tải đường bộ theo nguyên lý của pháp luật; phối hận hợp với Sở Nội vụtrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo ra quyết định xếp hạng những đơn vị sựnghiệp, các dịch vụ công lập vì Sngơi nghỉ Giao thông vận tải đường bộ quản lý theo hướng dẫn của BộGiao thông vận tải đường bộ và Sở Nội vụ.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quybất hợp pháp hình thức, quy hướng, planer, công tác, đề án, dự án công trình, tiêu chuẩn chỉnh,quy chuẩn nghệ thuật vào nghành nghề giao thông vận tải được phòng ban đơn vị nước cóthđộ ẩmikigame.vn quyền ban hành hoặc phê duyệt; ban bố, tuyên ổn truyền, phổ cập, dạy dỗ,quan sát và theo dõi thực hành lao lý về những nghành nghề trực thuộc phạmikigame.vn vi làmikigame.vn chủ nhà nước đượcgiao.

4. Về kiến trúc giao thông

a) Tổ chức tiến hành trọng trách, quyềnhạn của phòng ban quyết định đầu tư, nhà đầu tư chi tiêu đối với những dự án công trình đầu tư xây dựngkết cấu hạ tầng giao thông vận tải theo phân cấp cho của Ủy ban dân chúng thức giấc, Sở Giaothông vận tải đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Namikigame.vn;

b) Tổ chức quản lý, gia hạn, bảo đảmikigame.vntiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mikigame.vnàng lưới công trình giao thông đường bộ, đườngtdiệt nội địa địa phương đang khai thác thuộc trách rưới nhiệmikigame.vn của tỉnh giấc thống trị hoặcđược ủy thác cai quản lý;

c) Chủ trì tổ chức đánh giá và thẩmikigame.vn định dự án đầutứ, xây cất bạn dạng vẽ kiến tạo các dự án công trình giao thông vận tải bên trên địa bàn tỉnh giấc theophân cấp cho của Ủy ban quần chúng tỉnh giấc với theo nguyên tắc của pháp luật;

d) Thực hiện tại các giải pháp bảo vệhiên chạy dài an ninh giao thông cùng dự án công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theovẻ ngoài của lao lý, chỉ dẫn của Sở Giao thông vận tải đường bộ cùng các phòng ban quảnlý công ty nước chuyên ngành;

đ) Trình Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnhquyết định: Phân mikigame.vnột số loại con đường tbỏ nội địa; chào làng luồng, tuyến đường tbỏ nội địatheo thđộ ẩmikigame.vn quyền; phân cấp cho luồng, tuyến đường, cảng, bến thủy nội địa; phân cung cấp đến Ủyban dân chúng cấp thị trấn cấp Giấy phxay vận động bến thủy trong nước, Giấy phép hoạtcồn bến khách ngang sông theo chế độ của quy định. Chấp thuận chủ trươngchế tạo cảng, bến tbỏ nội địa; chào làng cảng tbỏ nội địa; cấp cho Giấy phnghiền hoạtcồn bến thủy nội địa theo thđộ ẩmikigame.vn quyền;

e) Chủ trì, păn năn hợp với các cơ quancó liên quan tmikigame.vnê say mikigame.vnưu, góp Ủy ban dân chúng tỉnh giấc ra quyết định phân nhiều loại, điều chỉnhhệ thống con đường tỉnh giấc, những mikigame.vnặt đường khác theo nguyên tắc của luật pháp với phân cấp củaỦy ban dân chúng tỉnh;

g) Thiết lập và cai quản khối hệ thống báohiệu đường bộ, đường tbỏ nội địa địa phương trong phạmikigame.vn vi quản lí lý;

h) Có chủ kiến đối với những dự án công trình xây dựngcông trình trên phố tbỏ trong nước địa pmikigame.vnùi hương với đường chămikigame.vn cần sử dụng nối với tuyếnmikigame.vnặt đường thủy trong nước địa phương thơmikigame.vn theo quy định; cấp giấy phép xây cất trên các tuyếnđường bộ, đường tdiệt trong nước đang khai quật vị địa phương thống trị hoặc Trungương ủy thác quản lý;

i) Tổ chức triển khai những nhiệmikigame.vn vụ, quyềnhạn quản lý công ty nước trên bến xe cộ xe hơi, kho bãi đỗ xe, cảng, bến thủy nội địa với kếtcấu hạ tầng bên trên các tuyến đường đường bộ, con đường tdiệt trong nước vị địa phương thơmikigame.vn quản lý.

5. Về phương tiện cùng tín đồ điều khiểnphương tiện giao thông, phương tiện đi lại, sản phẩmikigame.vn công nghệ xếp túa, xây đắp chămikigame.vn dùngtrong giao thông vận tải đường bộ (trừ phương tiện đi lại giao hàng mikigame.vnang đến mikigame.vnục đích quốc phòng, anninc và tàu cá) và sản phẩmikigame.vn công nghệ, sản phẩmikigame.vn công nghệ chuyên mikigame.vnôn siêng ngành giao thông vận tải:

a) Trình Ủy ban nhân dân thức giấc đề nghịBộ Giao thông vận tải thi công, phê chămikigame.vn chú, kiểmikigame.vn soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật quy hoạch mikigame.vnạnglưới đại lý giảng dạy lái xe ô tô; Trung tâmikigame.vn giáp hạch lái xe; Trung chổ chính giữa đăng kiểmikigame.vnxe cơ giới;

b) Quản lý huấn luyện lái xe; tổ chức triển khai sáthạch, cung cấp, thay đổi, tịch thu bản thảo lái xe cơ giới đường bộ theo công cụ củalao lý và phân cung cấp của Bộ Giao thông vận tải;

c) Cấp giấy ghi nhận khả năngtrình độ, chứng từ trình độ chuyên mikigame.vnôn, giấy chứng nhận tiếp thu kiến thức lao lý cho ngườiđiều khiển và tinh chỉnh phương tiện giao thông vận tải tdiệt nội địa, bạn quản lý và vận hành phương tiện đi lại, thiếtbị chămikigame.vn sử dụng trong giao thông vận tải;

d) Cấp new, cung cấp lại, tịch thu giấyphxay giảng dạy lái xe xe hơi, mikigame.vnxe hơi theo chính sách của Chính phủ cùng Bộ Giao thông vậntải;

đ) Tổ chức đánh giá, cấp cho, thay đổi, thu hồigiấy ghi nhận cô giáo dạy dỗ thực hành thực tế tài xế mikigame.vnang đến đội ngũ giáo viên dạy láixe; soát sổ, cấp thủ tục phnghiền xe tập lái của những đại lý đào tạo lái xe;

e) Chỉ đạo Trung trung tâmikigame.vn cạnh bên hạch lái xetiến hành ngay cạnh hạch lái xe đến cơ sở huấn luyện tài xế trực thuộc quyền quản lý; kiểmikigame.vntra, cấp, thay đổi, thu hồi giấy ghi nhận Trung trọng tâmikigame.vn cạnh bên hạch tài xế loại 3 đủ điềukhiếu nại hoạt động theo phân cung cấp của Bộ Giao thông vận tải;

g) Tổ chức triển khai bài toán đăng kýphương tiện đi lại giao thông vận tải mikigame.vnặt đường tdiệt nội địa; ĐK cấp cho biển cả số mikigame.vnang đến xe pháo mikigame.vnáychămikigame.vn sử dụng của tổ chức triển khai và cá nhân sống địa phương theo biện pháp của điều khoản vàphân cấp cho của Sở Giao thông vận tải;

h) Quản lý công ty nước về mikigame.vnarketing dịchvụ chu chỉnh xe pháo cơ giới của những trung tâmikigame.vn kiểmikigame.vn tra xe pháo cơ giới trên địa bàn tỉnh;

i) Tổ chức thực hiện vấn đề bình chọn chấtlượng bình an kỹ thuật với đảmikigame.vn bảo an toàn mikigame.vnôi trường thiên nhiên đối với phương tiện giao thông vận tải đườngcỗ, mikigame.vnặt đường tbỏ nội địa theo hình thức của điều khoản cùng phân cấp của Bộ Giaothông vận tải;

k) Thđộ ẩmikigame.vn định thi công kỹ thuật trongsửa chữa, hoán thù cải phương tiện giao thông vận tải, phương tiện, trang bị xếp tháo dỡ, thicông chuyên dùng vào giao thông vận tải đường bộ đường bộ, con đường tdiệt nội địa theo quyđịnh của lao lý cùng phân cấp cho của Bộ Giao thông vận tải;

l) Tsay đắmikigame.vn gia giámikigame.vn định triệu chứng kỹthuật phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường bộ, mikigame.vnặt đường tbỏ trong nước, xe mikigame.vnáychămikigame.vn sử dụng liên quan cho tai nạn giao thông lúc gồmikigame.vn trưng cầu của cơ sở cảnhgần kề điều tra;

mikigame.vn) Tyêu thích gia triển khai công tác kiểmikigame.vntra, Reviews, giámikigame.vn định chất lượng phương tiện đi lại cơ giới download bắt đầu, điều đưa,thanh khô lý hoặc sửa chữa thay thế.

6. Về vận tải:

a) Chủ trì hoặc phối phù hợp với những cơquan tiền tương quan tiến hành tiến hành những chế độ phát triển vận tải đường bộ hànhkhách nơi công cộng theo phép tắc của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Tổ chức tiến hành Việc làmikigame.vn chủ vậnthiết lập đường đi bộ, con đường thủy trong nước bên trên địa phận thức giấc theo quy định; trao giấy phép vậnsở hữu thế giới, cấp phép lưu hành đặc trưng mikigame.vnang lại phương tiện giao thông cơ giới đườngbộ theo mikigame.vnức sử dụng của luật pháp với phân cung cấp của Sở Giao thông vận tải;

c) Hướng dẫn, chất vấn tạo ra vàra mikigame.vnắt bến xe, điểmikigame.vn đỗ xe cộ xe taxi, điểmikigame.vn đón, trả khách trên địa phận theo quy hoạchđược phê duyệt; quản lý các đường vận tải hành khách; tổ chức thống trị các dịch vụ vậncài hành khách trên địa phận tỉnh;

d) Quyết định theo thẩmikigame.vn quyền việc chấpthuận đến tổ chức triển khai, cá thể vận tải hành khách trên con đường cố định và thắt chặt đường bộ và đườngthủy nội địa theo công cụ.

7. Về an toàngiao thông:

a) Chủ trì hoặc phối phù hợp với những cơquan liêu liên quan thực hiện tiến hành công tác search kiếmikigame.vn, cứu giúp nạn đường đi bộ, đườngFe, đường tdiệt nội địa, sản phẩmikigame.vn hải cùng hàng không xảy ra trên địa phận thức giấc theođiều khoản của lao lý với cắt cử của Ủy ban dân chúng tỉnh; phối kết hợp xử lýtai nạn thương tâmikigame.vn giao thông vận tải trên địa phận tỉnh khi bao gồmikigame.vn yêu cầu;

b) Tổ chức tiến hành các biện phápchống dự phòng, sút tđọc tai nạn đáng tiếc giao thông, ùn tắc giao thông, ngăn ngừa với xửlý các hành động xâmikigame.vn phạmikigame.vn công trình giao thông vận tải, xâmikigame.vn chiếmikigame.vn hành lang bình yên giaothông;

c) Là phòng ban trực thuộc của Ban Antoàn giao thông vận tải thức giấc theo phân công của Ủy ban quần chúng. # tỉnh;

d) Thđộ ẩmikigame.vn định bình an giao thông theovẻ ngoài của pháp luật và phân cấp của Sở trưởng Sở Giao thông vận tải;

đ) Trình Ủy ban quần chúng. # thức giấc banhành chế độ về tổ chức triển khai giao thông trên mikigame.vnạng lưới giao thông vận tải đường đi bộ thuộc phạmikigame.vnvi quản lý của địa phương thơmikigame.vn theo khí cụ của điều khoản.

8. Tổ chức triển khai những dụng cụ vềbảo đảmikigame.vn an toàn mikigame.vnôi trường thiên nhiên trong giao thông vận tải thuộc phạmikigame.vn vi làmikigame.vn chủ nhà nước của Sởtheo nguyên lý của luật pháp.

9. Giúp Ủy banquần chúng tỉnh giấc làmikigame.vn chủ nhà nước so với các công ty lớn, tổ chức kinh tế tài chính bạn bè,tài chính tư nhân; gợi ý, soát sổ vận động so với các hội cùng tổ chức phichính phủ nước nhà thuộc nghành quản lý của Ssinh sống theo pháp luật của luật pháp.

10. Hướng dẫn chuyên mikigame.vnôn, nghiệp vụ vềgiao thông vận tải so với phòng ban trình độ nằmikigame.vn trong Ủy ban dân chúng cấp cho huyện.

11. Hướng dẫn, bình chọn việc thực hiệnphép tắc từ bỏ nhà, từ chịu trách rưới nhiệmikigame.vn của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực nằmikigame.vn trong Sởtheo phân cấp của Ủy ban dân chúng tỉnh giấc với phương pháp của luật pháp.

12. Thực hiện bắt tay hợp tác thế giới trongnghành nghề giao thông vận tải theo khí cụ của điều khoản với phân công hoặc ủyquyền của Ủy ban quần chúng tỉnh. Tổ chức nghiên cứu, vận dụng văn mikigame.vninh khoa học-kỹthuật cùng công nghệ; chế tạo hệ thống biết tin, lưu trữ ship hàng công tác làmikigame.vn việc quảnlý bên nước cùng trình độ nhiệmikigame.vn vụ.

13. Tkhô nóng tra, khámikigame.vn nghiệmikigame.vn cùng xử trí cáchành vi vi phi pháp biện pháp về giao thông vận tải đường đi bộ, đường tbỏ nội địa vàbảo vệ công trình giao thông vận tải, bảo đảmikigame.vn hiên chạy an ninh giao thông, đảmikigame.vn bảo an toàn trậttự an toàn giao thông vận tải vào phạmikigame.vn vi trọng trách được giao; giải quyết và xử lý năng khiếu nề, tốcáo, chống, phòng tsi nhũng theo hình thức của luật pháp cùng theo phân công hoặcủy quyền của Ủy ban dân chúng tỉnh.

14. Quy định công dụng, trọng trách, quyềnhạn của Văn phòng, Tkhô hanh tra, những chống trình độ chuyên mikigame.vnôn, nhiệmikigame.vn vụ cùng các đơn vị chức năng sựnghiệp trực thuộc Sở, cân xứng cùng với tính năng, nhiệmikigame.vn vụ, quyền lợi của Ssinh hoạt theo hướng dẫnchung của Bộ Giao thông vận tải và theo lý lẽ của Ủyban quần chúng. # tỉnh.

15. Quản lý tổ chức triển khai cỗ mikigame.vnáy, biên chếcông chức, cơ cấu tổ chức ngạch công chức, vị trí việc có tác dụng, cơ cấu tổ chức viên chức theo chứcdanh công việc và nghề nghiệp và con số bạn thao tác làmikigame.vn việc trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;thực hiện chính sách chi phí lương và chế độ, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng,khen thưởng, kỷ phép tắc so với công chức, viên chức với lao rượu cồn trực thuộc phạmikigame.vn vi quảnlý theo phương tiện của quy định với theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy bandân chúng tỉnh giấc.

16. Quản lý với Chịu trách nát nhiệmikigame.vn vềtài chính, gia tài được giao theo chính sách của luật pháp cùng theo sự phân cônghoặc ủy quyền của Ủy ban quần chúng tỉnh giấc.

17. Thực hiện tại công tác làmikigame.vn việc thông tin, báocáo chu trình cùng hốt nhiên xuất về thực trạng triển khai trọng trách được giao với Ủy bandân chúng thức giấc và Sở Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

18. Thực hiện tại các trách nhiệmikigame.vn khác vì Ủyban quần chúng. # tỉnh, Chủ tịch Ủy ban quần chúng thức giấc giao cùng theo phương pháp của pháppháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ mikigame.vnÁYVÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chứccỗ mikigame.vnáy

1. Lãnh đạo Sở: Gồmikigame.vn tất cả Giámikigame.vn đốc vàkhông thực sự 03 Phó Giámikigame.vn đốc.

a) Giámikigame.vn đốc Slàmikigame.vn việc là fan cầmikigame.vn đầu, chịutrách rưới nhiệmikigame.vn trước Ủy ban dân chúng tỉnh giấc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng trướcluật pháp về cục bộ hoạt động vui chơi của Sở; chịu trách nát nhiệmikigame.vn báo cáo công tác làmikigame.vn việc trước Ủyban nhân dân thức giấc, Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh cùng Sở trưởng Bộ Giao thông vậntải; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh giấc, trả lời đề xuất của cử tri, hóa học vấncủa đại biểu Hội đồng quần chúng. # thức giấc theo đề xuất.

b) Phó Giámikigame.vn đốc là fan góp Giámikigame.vn đốcSnghỉ ngơi, chịu đựng trách rưới nhiệmikigame.vn trước Giámikigame.vn đốc Sngơi nghỉ và trước quy định về trách nhiệmikigame.vn được phâncông; Khi Giámikigame.vn đốc Slàmikigame.vn việc vắng tanh phương diện, mikigame.vnột Phó Giámikigame.vn đốc Slàmikigame.vn việc được Giámikigame.vn đốc ủy quyền điềuhành các buổi giao lưu của Sngơi nghỉ.

c) Việc chỉ định Giámikigame.vn đốc và Phó Giámikigame.vnđốc Ssinh sống do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giấc quyết định theo tiêu chuẩn trình độ,nhiệmikigame.vn vụ vị Bộ Giao thông vận tải ban hành và theo cách thức của lao lý.

d) Việc mikigame.vniễn nhiệmikigame.vn, điều đụng, luân chuyển,mikigame.vnang lại tự chức, khen thưởng, kỷ hiện tượng và thực hiện các chính sách, cơ chế không giống đốivới Giámikigame.vn đốc cùng Phó Giámikigame.vn đốc Sở tiến hành theo mikigame.vnức sử dụng của pháp luật.

2. Các phòng chuyên mikigame.vnôn, nghiệp vụở trong Sở:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh khô tra Sở;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Quản lý giao thông;

đ) Phòng Quản lý vận tải đường bộ.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực nằmikigame.vn trong Sở:

a) Trung chổ chính giữa Đào tạo thành nhiệmikigame.vn vụ Giaothông vận tải;

b) Trung tâmikigame.vn Đăng kiểmikigame.vn phương tiện đi lại thủy,bộ;

c) Ban Quản lý duy trì đường đi bộ.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trựcnằmikigame.vn trong Sở vận động theo hiệ tượng trường đoản cú đảmikigame.vn bảo tổng thể ngân sách đầu tư vận động cùng thực hiệngửi thành công xuất sắc ty cổ phần theo công cụ của luật pháp.

4. Tùy theo tình hình rõ ràng của từngthời kỳ với yêu cầu cai quản bên nước của ngành, Giámikigame.vn đốc Slàmikigame.vn việc Giao thông vận tảicông ty trì, păn năn phù hợp với Giámikigame.vn đốc Ssinh sống Nội vụ trình Ủy ban quần chúng thức giấc xemikigame.vn xét,ra quyết định thu xếp, kiện toàn tổ chức triển khai bộ mikigame.vnáy những chống trình độ chuyên mikigame.vnôn nhiệmikigame.vn vụ,đơn vị chức năng sự nghiệp trực nằmikigame.vn trong theo hiện tượng của lao lý hoặc theo từng trải quảnlý nhà nước của Ủy ban quần chúng. # thức giấc.

5. Việc chỉ định, bổ nhiệmikigame.vn lại, mikigame.vniễnnhiệmikigame.vn, mikigame.vniễn nhiệmikigame.vn, điều đụng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ khí cụ cùng triển khai cáccơ chế chế độ không giống đối với chức danh cấp trưởng chống, cấp cho phó chống chuyênmikigame.vnôn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai theo qui định củalao lý và theo phân cấp cho quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh giấc.

Điều 4. Biên chếcông chức

1. Biên chế công chức và lao đụng hợpđồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CPhường của Chính phủ của Sngơi nghỉ Giao thông vận tải doChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giấc Giao hàng nămikigame.vn bên trên đại lý tận hưởng quá trình, phạmikigame.vnvi chuyển động với Đề án vị trí câu hỏi làmikigame.vn được Ủy ban dân chúng tỉnh giấc phê chămikigame.vn chú.

2. Việc tuyển dụng, bố trí công chứccùng tín đồ lao động của Snghỉ ngơi Giao thông vận tải phải căn cứ vào vị trí vấn đề làmikigame.vn cho, chứcdanh, tiêu chuẩn chỉnh, tổ chức cơ cấu ngạch công chức công ty nước tiến hành theo khí cụ củađiều khoản.

Chương thơmikigame.vn III

CHẾ ĐỘ LÀmikigame.vn VIỆCVÀ mikigame.vnỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độcó tác dụng việc

1. Ssinh sống Giao thông vận tải đường bộ làmikigame.vn việc theochế độ thủ trưởng. Giámikigame.vn đốc Ssinh sống là bạn Chịu trách nát nhiệmikigame.vn chỉ đạo, chỉ đạo, điềuhành phần nhiều buổi giao lưu của Sở theo tác dụng, nhiệmikigame.vn vụ được giao.

2. Giámikigame.vn đốc Ssinh hoạt tất cả trách rưới nhiệmikigame.vn báo cáoỦy ban quần chúng tỉnh giấc, Chủ tịch Ủy ban quần chúng thức giấc, Sở Giao thông vận tải đường bộ về tổchức, hoạt động vui chơi của Sở và các đơn vị trực trực thuộc Sở; xin chủ kiến về đầy đủ vấn đềvượt quá thđộ ẩmikigame.vn quyền cùng báo cáo công tác làmikigame.vn việc trước Hội đồng quần chúng thức giấc và Ủy bandân chúng tỉnh khi bao gồmikigame.vn trải đời.

Điều 6. mikigame.vnối quanhệ công tác

1. Đối cùng với Ủy ban quần chúng. # tỉnh và BộGiao thông vận tải: Thực hiện nay theo pháp luật trên Điều 1 Quy định này.

2. Đối với các snghỉ ngơi, ban, ngành, đoànthể cấp cho tỉnh: Thực hiện nay mikigame.vnối quan hệ phối kết hợp công tác cùng với snghỉ ngơi, ban, ngành, đoànthể trong quá trình thực hiện triển khai trách nhiệmikigame.vn được giao.

3. Đối với Ủy ban nhân dân cấp cho huyện:Thực hiện tại quan hệ phối kết hợp theo chính sách bảo đảmikigame.vn sự phối kết hợp chặt chẽ, thốngduy nhất giữa cai quản đơn vị nước theo ngành và quản lý bên nước theo giáo khu trênnghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường bộ trong phạmikigame.vn vi tác dụng, trách nhiệmikigame.vn, nghĩa vụ và quyền lợi đượcgiao.

Chương thơmikigame.vn IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 7. Trách nát nhiệmikigame.vnthi hành

1. Việc tổ chức và buổi giao lưu của SởGiao thông vận tải đề nghị thực hiện theo đúng những ngôn từ của Quy định này vànhững vẻ ngoài của quy định hiện nay hành tất cả tương quan.

2. Cnạp năng lượng cđọng chức năng, trách nhiệmikigame.vn đượcgiao và Quy chế làmikigame.vn việc của Ủy ban dân chúng thức giấc, Giámikigame.vn đốc Ssống Giao thông vận tảiban hành Quy chế làmikigame.vn việc của ban ngành cùng lãnh đạo, kiểmikigame.vn tra vấn đề thực hiện.

Xem thêm: App Chụp Hình Có 3 Còn Gấu Trên Mặt Là App Gì? Tạo Hiệu Ứng 3 Con Gấu Đang Hot Cđm

Điều 8. Sửa thay đổi,bổ sung cập nhật Quy định

Trong trường thích hợp cần thiết hoặc có sựđổi khác, Giámikigame.vn đốc Ssinh sống Giao thông vận tải đường bộ gồmikigame.vn trách nhiệmikigame.vn phối hận hợp với những cơquan liêu công dụng liên quan đề xuất Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc chu đáo điều chỉnh, bổsung Quy định này mikigame.vnang lại cân xứng./.