Giup mk bt này với:

*
-Có 2 luật kìm cùng xà beng. Người ta mong muốn nhổ cây klặng gyên ổn chặt vào một tấm gỗ. Theo em phải sử dụng phép tắc nào? Vì sao?-Thế nào là việc bay khá, ngưng tụ? Tốc độ bay tương đối của 1 hóa học lỏng dựa vào vào số đông nhân tố nào? Tại sao sấy tóc lại làm tóc mau khô?
Nếu các bạn hỏi
, các bạn chỉ đuc rút một câu trả lời. Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, các bạn sẽ đuc rút vội vàng bội!