- Chọn bài -Bài 1: Tập đúng theo. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập vừa lòng những số tự nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hòa hợp conBài 5: Phxay cùng cùng phxay nhânBài 6: Phxay trừ cùng phép chiaBài 7: Lũy thừa cùng với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy vượt thuộc cơ sốBài 8: Chia nhị lũy quá thuộc cơ sốBài 9: Thứ từ tiến hành các phép tínhBài 10: Tính hóa học chia hết của một tổngBài 11: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2, mang đến 5Bài 12: Dấu hiệu phân tách không còn đến 3, cho 9Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số ngulặng tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một trong những ra quá số nguyên ổn tốBài 16: Ước tầm thường và bội chungBài 17: Ước chung béo nhấtBài 18: Bội phổ biến bé dại nhấtÔn tập cmùi hương 1 Số học

Mục lục

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 13: Ước và bội giúp bạn giải những bài tập trong sách bài bác tập tân oán, học tập giỏi tân oán 6 để giúp các bạn rèn luyện kỹ năng tư duy hợp lí với hợp ngắn gọn xúc tích, xuất hiện kĩ năng áp dụng kết thức toán học vào cuộc sống cùng vào các môn học tập khác:

Bài 141 trang 23 SBT Tân oán 6 Tập 1:
a. Viết tập hòa hợp những bội nhỏ tuổi hơn 40 của 7

b. Viết dạng tổng thể những số là bội của 7

Lời giải:

a. Ta tất cả B(7) = 0;7;14;21;28;35;42;…

Vậy tập phù hợp các bội của 7 nhỏ hơn 40 là 0;7;14;21;28;35

b. Dạng tổng quát những số là bội của 7 là 7k với k ∈ N

Bài 142 trang 23 SBT Tân oán 6 Tập 1: Tìm những số tự nhiên x sao cho:

a. x ∈ B(15)cùng 40 ≤x ≤ 70

b. x ⋮12 với 0 12

d. 8 ⋮ x

Lời giải:

a. Ta có: B(15) = 0;15;30;45;60;75;..

Bạn đang xem: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là

Vậy x ∈ B(15) với 40≤ x ≤70 cần x ∈45;60

b. Vì x ⋮ 12 cần x là bội cuả 12

Ta có: B(12) = 0;12;24;36;48;..

Ta bao gồm x ∈12;24

c. Ta tất cả Ư(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30

do x ∈ Ư(30) với x >12 đề nghị x ∈15;30

d. Ta có: 8 ⋮ x nên x là ước cuả 8

Ta có: Ư(8) = 1;2;4;8

Vậy x ∈1;2;4;8

Bài 143 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tuấn tất cả 42 loại tem. Tuấn muốn chia đa số số tem đó vào những phong phân bì. Trong những giải pháp phân chia sau, cách nào thục hiện tại được? Hãy điền vào nơi trống trong ngôi trường phù hợp được chia:

quý khách đang xem: Tập phù hợp những số gồm nhị chữ số là ước của 60 làYou watching: Tập đúng theo các số gồm hai chữ số là bội của 41 là

*

Lời giải:

Vì 42⋮ 3 yêu cầu giải pháp trước tiên triển khai được. Số tem trong một phong bì là 42 : 3 = 14 (tem)

Vì 42 ⋮7 bắt buộc biện pháp thứ hai thục hiện tại được. Số phong bì chứa tem là 42 : 7 = 6 (bì)

Vì 42 không phân tách không còn cho 8 buộc phải bí quyết sản phẩm ba ko thực hiện được

See more: TP Hà Nội “ Quyết Tử Để Tổ Quốc Quyết Sinc " Bị Bong Tróc, Xuống Cấp

*

Bài 144 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1:
Tìm tất cả những số bao gồm hai chữ số là bội của:a. 32

b. 41

Lời giải:

a. Ta có: B(32) = 0;32;64;96;128..

Các số gồm nhị chữ số là bội của 32 là 32;64;96

b. Ta có: B(41) = 0;41;82;123..

Các số tất cả nhì chữ số là bội của 41 là: 41;82

Bài 145 trang 24 SBT Toán thù 6 Tập 1: Tìm tất cả những số gồm nhì chữ số là ước của:

a. 50

b. 45

Lời giải:

a. Ta có: Ư(50) = 1;2;5;10;25;50

Vậy những số có nhì chữ số là ước của 50 là 10;25;50

b. Ta bao gồm Ư(45) = 1;3;5;9;15;45

Vậy các số gồm nhì chữ số là ước của 45 là 15;45Ư

Bài 146 trang 24 SBT Toán thù 6 Tập 1: Tìm những số thoải mái và tự nhiên x sao cho:

a. 6 ⋮ (x -1)

b. 14 ⋮ ( 2x -3)

Lời giải:

a. Vì 6 ⋮(x -1) cần (x-1) ∈ Ư(6)

Ta tất cả Ư(6) =1;2;3;6

Suy ra: x -1 = 1 ⇒ x = 2

X – 1 = 2 ⇒ x = 3

X – 1 = 3 ⇒ x = 4

X – 1 = 6 ⇒ x = 7

b. Vì 14 ⋮ (2x +3) đề nghị (2x + 3) ∈ Ư(14)

Ta tất cả Ư(14) = 1;2;7;14

Vì 2x + 3 ≥3 yêu cầu (2x + 3) ∈ 7;14

Suy ra: 2x + 3 = 7 ⇒ 2x = 4 ⇒ x =2

2x +3 = 14 ⇒ 2x = 11 ⇒ loại

Vậy x = 2 thì 14 ⋮(2x +3)

Bài 147 trang 24 SBT Toán thù 6 Tập 1: có từng nào bội của 4 từ 12 cho 200?

Lời giải:

Vì trong tứ số tự nhiên thường xuyên thì có một trong những là bội của 4 đề xuất số bội của 4 từ bỏ 12 mang đến 200 là:

(200 -12) : 4 + 1 = 188 : 4 + 1 = 47 + 1 =48 số

Bài 13.1 trang 24 SBT Tân oán 6 Tập 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a).Quý Khách đã xem: Tập phù hợp những số có hai chữ số là ước của 60 là

b) Nếu a là cầu của b thì b : a cũng là mong của b.

Xem thêm: Hóa Giải Vợ Chồng Khắc Mệnh, Vợ Chồng Khắc Mệnh Có Sao Không

Lời giải:

b) Đúng

Bài 13.2 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên n sao cho:

a) n + 1 là ước của 15;

Lời giải:

a) Ư(15) = 1; 3; 5; 15. Ta có:

n + 113515
n12414

b) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12. Ta có n + 5 ≥ 5 nên:

n + 5612
n17
Bài 13.3 trang 24 SBT Toán thù 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba

Lời giải:

abbố = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b

= 11(91a + 10b) ⋮ 11.

See more: Phương thơm Pháp Xác Định Tâm Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Đều, Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Là Gì
*

Chuim mục: Giải Trí