*
*
*
*
*
*
*
*

Cho kăn năn lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ hoàn toàn có thể tích $V$. Trên đáy (A"B"C") đem điểm $M$ bất kỳ. Thể tích kân hận chóp $M.ABC$ tính theo $V$ bằng:


Cho lăng trụ xiên tam giác $ABC.A"B"C"$ có lòng $ABC$ là tam giác phần đa cạnh $a$, biết bên cạnh là (asqrt 3 ) và hợp với đáy $ABC$ một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ $ABCD.A"B"C"D"$ gồm lòng $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$ và góc (widehat A,, = 60^0). Chân đường cao hạ từ $B"$ xuống $left( ABCD ight)$ trùng cùng với giao điểm 2 mặt đường chéo cánh, biết $BB" = a$ . Thể tích kăn năn lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") gồm (AB = 2a,AC = a,AA" = dfracasqrt 10 2,widehat BAC = 120^0). Hình chiếu vuông góc của $C’$ lên $(ABC)$ là trung điểm của cạnh $BC$. Tính thể tích kăn năn lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$?


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") bao gồm lòng $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $a$. Hình chiếu vuông góc của điểm $A"$ xung quanh phẳng $left( ABCD ight)$ là trung điểm $I$ của cạnh $AB$. Biết (A"C) tạo ra cùng với khía cạnh phẳng lòng một góc (altrộn ) cùng với ( ung altrộn = dfrac2sqrt 5 ). Thể tích khối hận chóp $A".ICD$ là:


Cho kăn năn lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ nhưng mà phương diện bên $ABB"A"$ bao gồm diện tích S bằng $4$. Khoảng cách thân $CC"$ cùng phương diện phẳng $left( ABB"A" ight)$ bởi $7$. Thể tích kăn năn lăng trụ là:


Cho lăng trụ $ABC.A"B"C"$ gồm lòng $ABC$ là tam giác hầu như cạnh $a$, với (A"A = A"B = A"C = asqrt dfrac712 ) . Thể tích kân hận lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A"B"C"$ gồm lòng $ABC$ là tam giác cân nặng (AB = AC = a;widehat BAC = 120^0) và $AB"$ vuông góc cùng với $left( A"B"C" ight)$ . Mặt phẳng $left( AA"C" ight)$ tạo thành với phương diện phẳng $left( A"B"C" ight)$ một góc (30^0). Thể tích kân hận lăng trụ $ABC.A"B"C"$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$ tất cả độ lâu năm toàn bộ những cạnh bằng $a$ và hình chiếu vuông góc của đỉnh $C$ bên trên $(ABB’A’)$ là chổ chính giữa của hình bình hành $ABB’A’$. Thể tích của kân hận lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") bao gồm đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với (AB = sqrt 3 ,AD = sqrt 7 ). Hai khía cạnh mặt $left( ABB"A" ight)$ với $left( ADD"A" ight)$ lần lượt tạo thành với lòng đều góc (45^0) cùng (60^0). Tính thể tích khối hận hộp giả dụ biết sát bên bởi $1$.

Bạn đang xem: Thể tích khối lập phương cạnh 2a


Cho hình lăng trụ xiên $ABC.A’B’C’$ có đáy $ABC$ là tam giác đầy đủ với vai trung phong $O$. Hình chiếu của $C’$ trên $(ABC) $ là $O$. Tính thể tích của lăng trụ biết rằng khoảng cách trường đoản cú $O$ cho $CC’$ là $a$ với 2 mặt mặt $(ACC’A’)$ với $(BCC’B’)$ hợp với nhau góc (90^0).


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") có lòng $ABC$ là tam giác vuông trên $A$. (AB = a;AC = asqrt 3 );(AA" = 2a). Thể tích kân hận lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") gồm đáy là tam giác cân trên $A$. (AB = AC = 2a,widehat CAB = 120^0.) Mặt phẳng (left( AB"C" ight)) tạo với lòng một góc (60^0). Thể tích khối hận lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") tất cả đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B$, (widehat ACB = 60^0), cạnh (BC = a), con đường chéo (A"B) chế tạo với khía cạnh phẳng (left( ABC ight)) một góc (30^0). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Đáy của hình lăng trụ đứng tam giác (ABC.A"B"C") là tam giác hầu hết cạnh (a = 4) với biết diện tích S tam giác (A"BC) bởi $8$ . Tính thể tích kăn năn lăng trụ?


Cho hình lăng trụ đứng (ABCD.A"B"C"D") tất cả lòng là tđọng giác hồ hết cạnh $a$, hiểu được (BD" = asqrt 6 ) . Tính thể tích của khối hận lăng trụ?


Lăng trụ đứng tứ giác gồm lòng là hình thoi mà các mặt đường chéo cánh là (6cm) cùng (8cm), hiểu được chu vi đáy bởi gấp đôi độ cao lăng trụ. Tính thể tích kân hận lăng trụ


Cho lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") cùng với $ABC$ là tam giác vuông cân nặng trên $C$ tất cả (AB = a) , mặt mặt (ABB"A") là hình vuông vắn. Mặt phẳng qua trung điểm $I$ của $AB$ với vuông góc cùng với (AB") phân tách khối lăng trụ thành 2 phần. Tính thể tích từng phần?


Cho nhiều diện (ABCDEF) bao gồm (AD,BE,CF) song một song song. (AD ot left( ABC ight)), (AD + BE + CF = 5), diện tích tam giác (ABC) bởi (10). Thể tích nhiều diện (ABCDEF) bằng


*

Cho hình vỏ hộp (ABCD.A"B"C"D") rất có thể tích bằng (V). Hotline (M,,,N,,,P..,,,Q,,,E,,,F) lần lượt là vai trung phong những hình bình hành (ABCD,,,A"B"C"D",,,ABB"A",,,BCC"B",,,CDD"C",,,DAA"D"). Thể tích kân hận đa diện có các đỉnh (M,,,P,,,Q,,,E,,,F,,,N) bằng:


Cho hình lập phương ABCD.A" B "C " D " bao gồm diện tích phương diện chéo cánh ACC’A’ bởi (2sqrt 2 a^2). Thể tích của khối hận lập phươg ABCD.A’B’C’D’ bằng


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") bao gồm lòng (ABC) là tam giác vuông trên (A.) Cạnh (BC = 2a) với (angle ABC = 60^0.) Biết tứ đọng giác (BCC"B") là hình thoi tất cả (angle B"BC) nhọn. Mặt phẳng (left( BCC"B" ight)) vuông góc cùng với (left( ABC ight)) và phương diện phẳng (left( ABB"A" ight)) tạo thành cùng với (left( ABC ight)) góc (45^0.) Thể tích kăn năn lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng:


Cho hình lăng trụ tam giác phần đa (ABC.A"B"C")có (AB = a,) con đường thẳng (A"B) sinh sản cùng với khía cạnh phẳng (left( BCC"B" ight)) một góc (30^0.) Tính thể tích kân hận lăng trụ (ABC.A"B"C".)


Cho hình lập pmùi hương (ABCD.A"B"C"D") rất có thể tích (V). gọi (M) là điểm thuộc cạnh (BB") sao cho (MB = 2MB"). Mặt phẳng (left( alpha ight)) trải qua (M) và vuông góc với (AC") giảm những cạnh (DD"), (DC), (BC) lần lượt trên (N), (P), (Q). gọi (V_1) là thể tích của kăn năn nhiều diện (CPQMNC").Tính tỉ số (dfracV_1V).

Xem thêm: Khi Sa Cơ Mới Biết Ai Là Bạn


Cho lăng trụ gần như (ABC.A"B"C"), cạnh đáy bởi a, góc thân nhì mặt phẳng (left( A"BC ight)) và (left( ABC ight)) bằng (60^circ ). Tính thể tích khối lăng trụ kia.


Đề thi trung học phổ thông QG - 2021 - mã 101

Cho khối hận hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") tất cả lòng là hình vuông vắn, (BD = 2a,) góc giữa nhì phương diện phẳng (left( A"B mD ight)) với (left( ABCD ight)) bằng (30^0). Thể tích của khối hận hộp chữ nhật đang đến bằng


Cho khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). điện thoại tư vấn (E) là trọng tâm tam giác (A"B"C") với (F) là trung điểm (BC). gọi (V_1) là thể tích kăn năn chóp (B".EAF) cùng (V_2) là thể tích kân hận lăng trụ (ABC.A"B"C"). Khi đó (dfracV_1V_2) có giá trị bằng


Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") tất cả diện tích S lòng bằng (12) với chiều cao bởi (6). Gọi (M,,,N) lần lượt là trung điểm của (CB,,,CA) với (P.,,,Q,,,R) thứu tự là vai trung phong những hình bình hành (ABB"A"), (BCC"B"), (CAA"C"). Thể tích của khối hận nhiều diện (PQRABMN) bằng: