... CÔNG TY CỔ PHẦN 2T&I VIỆT NAMVINA2T&I.,JSCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi – Hạnh PhúcHà Nội, ngày .06. Tháng 10. năm 2010BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ- Cnạp năng lượng ... – Hạnh PhúcHà Thành, ngày .06. Tháng 10. năm 2010BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ- Căn cđọng vào biên bản giao nhận sản phẩm & hàng hóa.- Căn uống cứ vào văn bản thoả thuận thân phía 2 bên.Hôm ni, ngày…06…mon 10 năm 2010. ... 37855975- Đại diện : Nguyễn Thị Huyền Chức vụ: Cán bộ marketing Cùng nhau đối chiếu trọng lượng với quý giá rõ ràng như sau:1. Công nợ đầu kỳ: 0 đồng2. Số tạo nên vào kỳ: STT Tên sản phẩmĐơn...


Bạn đang xem: Thư xác nhận công nợ bằng tiếng anh

*

*

*

*

... thôn hội chủ nghĩa đất nước hình chữ S Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc _________________________________ biên bản xác nhận bệnh tật cũ tái phát và đề nghị giải quyết chính sách thương binh Hôm nay, ngày……tháng……năm……, ... phường:………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… bao gồm (ghi rõ bọn họ tên và chức danh):…… ……………………… ……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
*Xem thêm: Top 3 Phần Mềm Tăng Âm Lượng Cho Máy Tính Tốt Nhất, Sound Booster

... (bà): …… Chức vụ công tác/chức danh: …………… - Ông (bà): …… Chức vụ công tác/chức danh: …… BÊN NHẬN: ………………………(3)…………………… , đại diện thay mặt là:- Ông (bà): …… Chức vụ công tác/chức danh: …… - Ông ... BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU- Căn uống cứ đọng Công văn số /VTLTNN-NVTW ngày tháng 5 năm 2004 của Cục Văn thư cùng Lưu trữ công ty nước v/v ban hành bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu ... Ông (bà): …… Chức vụ công tác/chức danh: …… - Ông (bà): …… Chức vụ công tác/chức danh: …… Thống độc nhất lập biên bản giao nhận tư liệu …………(4)………… …… cùng với hầu hết ngôn từ ví dụ nhỏng sau:1....