Hướng dẫn cho biết thêm biện pháp sử dụng công thức hàm LARGE IF vào Excel với cùng một hoặc một số trong những tiêu chuẩn.

Trong Lúc làm việc với tài liệu số vào Excel, bạn có thể thường xuyên ý muốn search các số lớn số 1. Trong một tập tài liệu bự, có thể cần được thu nhỏ bé kết quả bằng phương pháp áp dụng một hoặc nhiều tiêu chí. Tin xấu là hàm LARGEIF ko mãi sau vào Excel. Tin xuất sắc là chúng ta có thể tiện lợi tạo ra bí quyết LARGE IF của riêng mình