Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Chia các số trong tầm này thành các nhóm nhỏng sau :

Nhóm 1 : từ một - 9

Nhóm 2 : từ bỏ 10 - 19

Nhóm 3 : từ 20- 29

....

Bạn đang xem: Từ 1 đến 2016 có bao nhiêu chữ số 2

Nhóm 202 : trường đoản cú 2010 - 2016

Đơn vị :

Mỗi đội đều phải sở hữu chữ số 2 làm việc mặt hàng đơn vị . Có 202 x 1 = 202 ( chữ số 2 )

Chục :

200 đội đầu mỗi team tất cả 10số cơ mà đội cuối chỉ gồm 7 số và nhóm 1 chỉ gồm 9 số .

Trong những đội quan trọng đặc biệt số chữ số 2 :

Nhóm .. : đôi mươi ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; ...;29

Nhóm.. : 200; 201 ; 202 ; 203 ; 204 ; ...;209

.....

Nhóm sau cuối : 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ; năm nhâm thìn .

=> tất cả : ( 929 - 29 ) : 100 + 1 = 10 đội . Mỗi team có 10 chữ số 2 sinh hoạt hàng trăm 10 x 10 = 100 ( chữ số 2 )

=> bao gồm ( 1929- 1029 ) : 100 + 1 = 10 team . Mỗi team bao gồm 10 chữ số 2 làm việc hàng chục 10 x 10 = 100 ( chữ số 2 )

Trăm :

Nhóm ... : Từ 200 - 299 . Có ( 299 - 200 ) + 1 = 100 ( chữ số 2 )

Nhóm .. : Từ 1200 - 1299 . Có ( 1299 - 1200 ) + 1 = 100 ( chữ số 2 )

Nghìn :Nhóm ... : Từ 2000 - năm 2016 . Gồm 17 số và 17 chữ số 2 sinh hoạt hàng trăm .

Vậy gồm tất cả : 202 + 100 + 100 + 100 + 100 + 17 = 619 ( chữ số 2 ) .


Đúng 0
Bình luận (0)

cảm ơn nhìu


Đúng 0
Bình luận (0)

bao gồm toàn bộ 619 số 2


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tựa như

Từ 1 đến 2016 tất cả từng nào chữ số 2 ?Trả lời : Từ 1 mang lại năm nhâm thìn bao gồm chữ số 2.


Lớp 5 Toán
43
0

a/Từ 1 mang đến năm 2016 tất cả bao nhiêu chữ số 2?

b/Từ 1 cho 2016 bao gồm bao nhiêu chữ số 3?

Giải giúp mình với


Lớp 5 Toán
2
0

Từ 1 mang lại năm nhâm thìn tất cả bao nhiêu chữ số 2 ?Trả lời : Từ 1 đến năm 2016 cóchữ số 2.

Xem thêm: Các Loại Trái Cây Bà Bầu Không Nên Ăn Trong Thai Kì, 9 Loại Trái Cây Bà Bầu Không Nên Ăn


Lớp 5 Tân oán
39
0

Từ 1 cho năm 2016 bao gồm bao nhiêu chữ số 2 ?Trả lời : Từ 1 đến năm nhâm thìn cóchữ số 2.


Lớp 5 Toán thù
36
0

Từ 1 mang đến 2016 bao gồm bao nhiêu chữ số 2


Lớp 5 Tân oán
3
0

Từ 1 mang đến 2016 tất cả bao nhiêu chữ số 2?


Lớp 5 Toán thù
2
0

Từ 1 mang lại 2016 có từng nào chữ số 2


Lớp 5 Tân oán
4
0

Từ 1 đến 2016 có bao nhiêu chữ số 2


Lớp 5 Toán
3
0

từ là 1 mang đến 2016 gồm từng nào chữ số 2


Lớp 5 Tân oán
2
0

Từ 1 mang lại 2016 gồm bao nhiêu chữ số 2 ?


Lớp 5 Toán
3
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)