Yêu cầu: Viết lịch trình tính diện tích S tam giácInput: Nhập cha cạnh của tam giacOutput: In ra màn hình diện tích tam giac

2. Giải thuật:

Bước 1.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính diện tích tam giác

Nhập thông tin: Cách 1.1. Nhập độ nhiều năm cạnh a Cách 1.2. Nhập độ nhiều năm cạnh b Bước 1.3. Nhập độ dài cạnh cBước 2. Xử lý: Cách 2.1. Nếu ba cạnh sản xuất thành tam giác thì B2.1.1. Tính (Phường = fraca + b + c2) B2.1.2. Tính diện tích tam giác bởi phương pháp (S = sqrt pleft( p - a ight)left( p - b ight)left( p - c ight) ) Bước 2.2. Nếu ko tạo nên thành tam giác thì in ra không hẳn tam giácCách 3. In ra screen diện tích S tam giác.

Xem thêm: Lên Đồ Pantheon Tốc Chiến Mạnh Nhất, Bảng Ngọc Và Cách

3. Code Pascal:

Program Tam_Giac;Var a,b,c:Integer; Phường,S:Real;Begin Writeln("CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC"); Write("Cho biet canh thu nhat a = "); Readln(a); Write("Cho biet canh thu nhì b = "); Readln(b); Write("Cho biet canh thu tía c = "); Readln(c); if ((a + b > c) and (b + c > a) và (c + a > b)) then begin P. := 0.5 * (a + b + c); S := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c)); Writeln("Dien tich hinc tam giac = ",S:6:2," met vuong"); kết thúc else Writeln("Do dai tía canh vua nhap khong tao tkhô giòn tam giac!"); ReadlnEnd.

4. Giải mê say code

Dong codeÝ nghĩa Program Tam_Giac; Đặt tên lịch trình là Tam_Giac Var a,b,c:Integer; p,s:Real; Knhị báo vươn lên là a(cạnh sản phẩm nhất), b(cạnh thiết bị hai), c(cạnh trang bị ba) theo phong cách integer(số nguyên) và p, s(diện tích) theo kiểu real(số thực) Writeln("CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC"); In ra màn hình hiển thị mẫu CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC Write("Cho biet canh thu nhat a = "); In ra screen chiếc Cho biet canh thu nhat a = Readln(a); Nhtràn vào tự keyboard quý giá gán vào trở nên a Write("Cho biet canh thu hai b = "); In ra màn hình loại Cho biet canh thu nhị b = Readln(b); Nhập vào tự keyboard cực hiếm gán vào trở nên b Write("Cho biet canh thu tía c = "); In ra screen dòng Cho biet canh thu ba c = Readln(c); Nhập vào trường đoản cú bàn phím quý hiếm gán vào thay đổi c P := 0.5 * (a + b + c); Gán giá trị biểu thức (fraca + b + c2) vào biến chuyển p S := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c)); Gán giá trị biểu thức (sqrt pleft( p - a ight)left( p - b ight)left( p - c ight) ) vào đổi mới s if ((a + b > c) & (b + c > a) và (c + a > b)) then begin p := 0.5 * (a + b + c); s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c)); Writeln("Dien tich hinc tam giac = ",s:6:2," met vuong"); kết thúc Nếu ĐK (a + b > c) và (b + c > a) và (c + a > b) đúng thì ba cạnh a, b, c tạo nên thành tham mê giác cùng tính p, s cùng in ra màn hình hiển thị mẫu Dien tich hinh tam giac = và giá trị trở nên s cùng in chữ met vuong else Writeln("Do dai cha canh vua nhap khong tao tkhô nóng tam giac!"); Else là trở lại tức là bố cạnh ko sinh sản thành tam giác thì in ra mẫu Do dai bố canh vua nhap khong tao thanh hao tam giac! Readln Dừng màn hình cho chúng ta coi hiệu quả.

5. Kết Quả Pascal


*

Kết luận: ⦿ Bài này họ vẫn xét trước kia vào phần bài xích tập cơ bạn dạng, tuy thế code chưa giải quyết được phần tía cạnh nhtràn vào ko sản xuất thành tam giác nên những lúc đó lúc không sản xuất thành được tam giác thì diện tích S vẫn bằng ko. ⦿ Bài này sẽ tiến hành xử lý xuất sắc hơn Khi có áp dụng ĐK if - else nhằm soát sổ tía cạnh nhtràn vào bao gồm tạo nên thành tam giác không. ⦿ Điều kiện để cha cạnh nhập vào là một trong những tam giác là Tổng nhị cạnh của tam giác to hơn cạnh còn sót lại của tam giác ⦿ Công thức diện tích tam giác: (S = sqrt pleft( p - a ight)left( p - b ight)left( p - c ight) ) ▪ a: Độ lâu năm cạnh thứ nhất ▪ b: Độ dài cạnh thỏng nhì ▪ c: Độ lâu năm cạnh thiết bị ba ▪ p: Nữa chu vi ▪ S: Diện tích tam giác