Để giúp người tiêu dùng thuận lợi vào việc xem ngày tốttháng 9 năm 2016 tương tự như tiện lợi trong bài toán so sánh những ngày trong tháng 9/2016 với nhau. Chúng tôi vẫn tổng phù hợp vớ một ngày dài đẹp vào thời điểm tháng 9năm nhâm thìn cũng như chỉ dẫn những ngày không giỏi trong tháng.

Trong trường hợp quý các bạn không yêu cầu coi ngày tốt tháng 9 năm năm 2016 giỏi xem ngày đẹp nhất tháng 9 năm năm 2016 bởi vì đang tất cả ý định thực hiện các bước vào trong 1 ngày ví dụ trong tháng 9, quý bạn vui tươi tìm tới ngày tương ứng với lựa chọn coi chi tiết hoặc chọn luật Xem ngày xuất sắc xấu giúp xem một ngày ví dụ.
Bạn đang xem: Ngày hôm nay 4/9/2016 là tốt hay xấu?

Xem ngày xuất sắc mon 10 năm 2016


Xem ngày xuất sắc tháng 1một năm 2016


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác thông báo của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP. NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 9 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 9


Lịch âm

1

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 9


Lịch âm

2

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Đinc Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 9


Lịch âm

3

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Đinc Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 9


Lịch âm

4

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Đinch Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 9


Lịch âm

5

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Đinch Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tkhô cứng long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 9


Lịch âm

6

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 9


Lịch âm

7

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Đinch Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 9


Lịch âm

8

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 9


Lịch âm

9

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Giáp Ngọ, mon Đinc Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 9


Lịch âm

10

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Đinch Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 9


Lịch âm

11

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Đinch Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 9


Lịch âm

12

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Đinch Dậu, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 9


Lịch âm

13

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, mon Đinc Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 9


Lịch âm

14

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Đinc Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 9


Lịch âm

15

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 9


Lịch âm

16

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Đinch Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 9


Lịch âm

17

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Đinc Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 9


Lịch âm

18

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Đinch Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minch mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 9


Lịch âm

19

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, mon Đinc Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 9


Lịch âm

20

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, mon Đinch Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 9


Lịch âm

21

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 9


Lịch âm

22

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Đinc Mùi, tháng Đinc Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 9


Lịch âm

23

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Đinch Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 9


Lịch âm

24

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 9


Lịch âm

25

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 9


Lịch âm

26

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 9


Lịch âm

27

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Đinch Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 9


Lịch âm

28

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 9


Lịch âm

29

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 9


Lịch âm

30

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Trên đấy là tổng vừa lòng ngày tốt tháng 9 năm 2016 nhưng chúng tôi ao ước gửi cho chúng ta. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi cũng giống như các công việckhông giống nhau. Thế nên, khi thâu tóm được ngày xuất sắc xấu hồi tháng 9/năm 2016 thì bạn phải tra cứu: xem ngày xuất sắc vừa lòng tuổi để có kết quả cụ thể với đúng chuẩn độc nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày tốt mon 1năm 2021 ♦Ngày tốt mon 7năm 2021

♦Ngày tốt tháng hai năm 2021 ♦Ngày tốt mon 8 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 1một năm 2021

♦Ngày giỏi mon 6năm 2021 ♦Ngày tốt mon 12 năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy mặt hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Syên điện thoại cảm ứng thông minh có phải là đồ vật phẩm phong thủy?
Mỗi số lượng trong hàng slặng Smartphone hầu như có phần lớn năng lượng riêng, tùy thuộc vào bơ vơ trường đoản cú của dãy số mà Syên điện thoại hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới bạn theo phía tốt (Cát) tốt xấu (hung)
*
Dùng tởm dịch chọn slặng tử vi phong thủy xuất sắc đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng rất nhiều gợi ý quẻ dịch syên ổn tốt mang đến 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể lựa chọn dãy syên tử vi phong thủy vừa lòng tuổi thỏa ước muốn cung ứng công danh sự nghiệp, tài vận, tình duyên nhà đạo giỏi hóa giải vận hạn
*
Xem tử vi phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 thanh nữ mạng năm 2022
*
Tìm đọc về Sao Tbỏ vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm gọi về Sao Kim vào 12 cung hoàng đạo
*
Các một số loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguim tố và 3 Nhóm tính chất
*
Điểm sáng 12 cung hoàng đạo lúc yêu thương và yêu thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu mình nằm trong cung hoàng đạo nào với dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo để tra cứu một nửa cân xứng của bạn
*
điểm lưu ý tính bí quyết 12 cung hoàng đạo nam giới nàng ham mê nhất
*
Thiên Bình cùng Song Tử gồm phải đôi bạn trung tâm đầu ý phù hợp giành riêng cho nhau?


Xem thêm: 10 Ảnh Hot Nhất Facebook Trong Ngày Trên Facebook, 10 Ảnh Hot Trong Ngày Trên Facebook

*
Giải mã phiên bản đồ sao cá nhân cùng Hướng dẫn đọc bản vật sao miễn phí

Xem ngày tốt xấu